Siguldas novads

  32266
  Iedzīvotāji
  921,69
  Platība km²

  Administratīvais centrs: Sigulda

  Apdzīvotās vietas: Peltes (Lorupe), Ķipari, Jūdaži, Kalnabeites, Nurmiži, More, Eglaine, Akenstaka, Kārtūži, Allaži, Allažmuiža, Stīveri, Plānupe, Egļupe, pagasta lauku teritorija ar viensētām.

  Iedzīvotāji: 19124

  Platība: 360,3 km²

  Sigulda ir Latvijas skaistākā pilsēta. Visā pasaulē nav daudz vietu, kur daba tik krāšņi ienāk pilsētā, kļūstot par tās neatņemamu sastāvdaļu. Mūsu pilsētā nav lielu ražotņu, bet ir kalni, kur ziemās slēpot, un līkumoti ceļi, pa kuriem vasarās braukt ar velosipēdu. Mūsu sauklis – “Sigulda aizrauj!” apliecina mūsu garīgo un fizisko aktivitāti.

  Ziemas sports Latvijā saistās ar Siguldas vārdu! Operas svētki – arī tā ir Sigulda! Gumijlēkšana, Aerodium – vertikālais vēja tunelis, ko nu jau pēc Olimpiādes Turīnā pazīst visa pasaule, “Mežakaķis” un “Siguldas piedzīvojumu parks” – šādas emocijas var piedzīvot tikai Siguldā. Un tradicionālie Putnu svētki Mores pagastā, rudens zelta lapu laiks Turaidā, Gūtmaņa ala un Maijas mīlestības stāsts, Dainu kalns – tā ir Sigulda. Koncertzāle “Baltais flīģelis” un Kremerata Baltica festivāls – tā arī ir Sigulda.

  Siguldas novadā pieaug iedzīvotāju skaits, un mēs uzskatām, ka Sigulda neveidosies par pilsētu, kurā tuvā nākotnē varētu būt, piemēram, tramvajs – Sigulda nav veidojusies kā tradicionāla pilsēta – te nebūs rūpnīcas un ļoti dārgas savrupmājas. Mīlestības pilsēta, parku pilsēta, vēstures un skaistu nostāstu pilsēta – tādu mēs veidojam Siguldu.

  Siguldas novads ir vieta, kur cilvēkiem ir ērti, labi un patīkami dzīvot, kur bērniem bērnudārzs un skola, bet vecākiem darbs ir netālu no mājām. Siguldā var interesanti atpūsties, var baudīt pasaules līmeņa kultūru, var nodarboties ar sportu vasarā un ziemā.

  Pilsēta netop dažos gados, tā veidojas gadu simtos, tāpat ilgi jāveido pilsētas tradīcijas un iedzīvotāju saskarsmes kultūra. Tāpēc siguldieši katru gadu vasarā aktīvi un atraktīvi svin Siguldas Novada svētkus. 2007. gadā Sigulda ar krāšņiem pasākumiem sagaidīja savu 800 gadi. 2014. gadā kā partnerpilsēta Sigulda kopā ar Rīgu dalījusi Eiropas kultūras galvaspilsētas statusu. Daļa Siguldas novada teritorijas ietilpst Gaujas nacionālajā parkā, tai skaitā Nurmižu rezervāta un Sudas purva liegumā.

  Inčukalna pagasts

  Inčukalns

  Administratīvais centrs: Inčukalns

  Apdzīvotās vietas: Gauja, Egļupe

  Iedzīvotāji: 8167

  Platība: 112 km²

  Interneta vietne: www.incukalns.lv

  Inčukalna novads savulaik tika saukts par zaļajiem vārtiem uz Vidzemi. Šodien mūsu novads ir vārti arī uz galvaspilsētu. Tomēr visvairāk mēs par savu novadu mīlam teikt – iespēju novads. Šeit iespēju netrūkst. Inčukalna novadā ir gan iespēja atpūsties, gan aktīvi līdzdarboties gan dažādās kultūras aktivitātēs, gan novada attīstībā.

  Inčukalna novads atrodas Vidzemē, ~ 35 km attālumā no Rīgas. Pašvaldība robežojas ar Ropažu, Siguldas, Sējas, Krimuldas, Ādažu un Garkalnes novadiem. Lielākoties novadā uzņēmumi darbojas mežizstrādes, kokapstrādes, metālapstrādes, betonražotnes, kažokādu apstrādes un pakalpojumu sniegšanas nozarēs.

  Novads ir bagāts ar mežiem, tie aizņem 63% no kopējās novada teritorijas. Novadā ir arī smilts, grants un kūdras atradnes.
  Teritoriju šķērso valsts galvenie autoceļi Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža (Veclaicene) (A2), Inčukalns – Valmiera – Igaunijas robeža (Valka) (A3) un reģionālais autoceļš Inčukalns – Ropaži – Ikšķile (P10), kā arī dzelzceļa līnija Meitene – Jelgava – Rīga – Lugaži.

  Mālpils pagasts

  Mālpils pagasts robežojas ar Ropažu, Amatas un Ogres novadiem. Novada centrs atrodas Mālpilī. Cauri novadam iet reģionālie autoceļi Garkalne—Alauksts (P3) un Inciems—Sigulda—Ķegums (P8), bet līdz līnijas slēgšanai gāja arī dzelzceļa līnija Rīga—Ērgļi ar diviem dzelzceļa pieturas punktiem: Sidgunda un Kārde.

  Mālpils novads atrodas lēzeni paugurainajā Viduslatvijas zemienē ietilpstošā Madlienas nolaidenuma ziemeļu malā, robežojoties ar Vidzemes augstieni. Augstākā vieta Peļņu kalns (136,0 m vjl) uz robežas ar Mores pagastu.

  Pagasta teritorijā ir smilts, grants un ģipšakmens iegulas, kā arī kūdras atradnes zemā, pārejas un augstā tipa purvos.

  Pagasta teritorija robežojas ar Daugavas — Gaujas baseinu robežšķirtni, izvietojies Daugavas baseina teritorijā un tajā atrodas Daugavas lielbaseina labā krasta pietekas. Novada teritorijas lielāko daļu aizņem Lielās Juglas baseins, neliela daļa dienvidrietumos pieder pie Mazās Juglas baseina. Lielā Jugla sākas Sidgundā, satekot Sudai un Mergupei.

  Apdzīvotas vietas: Mālpils, Sidgunda, Upmalas, Vite, Bukas

  Mazciemi: Andricēni, Audriņi, Ģistas, Jaunbūņas, Kārde, Lībenes, Lipkori, Mergupes, Novadnieki, Sliseri, Spruksti.