Mārupes novads

  31884
  Iedzīvotāji
  346
  Platība km²

  Administratīvais centrs: Mārupe

  Ciemi: Mārupe, Jaunmārupe, Skulte, Tīraine, Vētras

  Iedzīvotāji: 23930

  Platība: 104 km²

  Mārupes pagasts

  Mārupes pagasts 10391,3 ha zemes platībā atrodas mežiem un purviem bagātajā Pierīgas lauku teritorijā, Latvijas lielākās upes Daugavas kreisajā krastā, un robežojas ar Rīgas pilsētu, Olaines novadu un Babītes pagastu.

  Novadu šķērso trīs mazupītes – Mārupīte, Neriņa un Dzilnupīte. Mārupes pagastā atrodas daļa Cenu tīreļa, kas iekļauts Eiropas aizsargājamo teritoriju tīklā Natura 2000, daļa Medemu purva un Bieriņu purvs.

  Mārupes pagasts ir viena no tām Pierīgas teritorijām, kurās notiek ļoti intensīva un strauja dzīvojamo un darījumu teritoriju apbūve, saglabājoties arī lauksaimniecībai un plašām lauku ainavām. Pēdējo gadu laikā tapuši un tiek celti vairāki daudzdzīvokļu māju kompleksi un ciemati, realizēti simtiem individuālo projektu.

  Mārupes pagasta administratīvajā teritorijā atrodas pieci ciemi, kuros dzīvo 80% pagasta iedzīvotāju. Novada administratīvais centrs atrodas Mārupē, bet katrā ciemā ir vismaz viena izglītības iestāde, kas pilda arī attiecīgās apdzīvotās vietas sabiedriskā centra funkcijas. Pēdējā desmitgadē robežas starp ciemiem, īpaši starp Mārupi un Tīraini, samazinās un daudzviet, arī ārpus apdzīvotām vietām, veidojas blīva dzīvojamā un darījumu objektu apbūve. Pašvaldības galvenā prioritāte ir bērni, jaunieši un izglītības joma, jo, līdz ar intensīvo ciematu paplašināšanos, novadā strauji palielinājies iedzīvotāju, īpaši jauno ģimeņu, skaits. Mārupes pagastā ir septiņas pašvaldības izglītības iestādes, kultūras un sporta dzīvē iesaistīti vairāki simti bērnu un jauniešu.

  Mārupes pagastā darbojas vairāk kā 3 000 visdažādāko nozaru uzņēmumi. Visplašāk pārstāvētas ir konsultāciju, darbību ar nekustamiem īpašumiem, būvniecības un loģistikas nozares. Uzņēmumi koncentrējušies lielāko ceļu tuvumā – K.Ulmaņa gatves malā, gar Mārupes-Jaunmārupes ceļu un apvedceļa Jūrmala-Salaspils tuvumā. Pateicoties tam, ka Mārupes novada teritorijā atrodas starptautiskā lidosta “Rīga” un izdevīgajam ģeogrāfiskajam novietojumam tiešā gaisa, sauszemes, jūras un dzelzceļa transporta mezglu tuvumā, novadā savu darbību ir izvērsuši lielākie pārvadājumu un loģistikas nozares uzņēmumi: “Air Baltic Corporation”, “SMARTLYNX ARILINES”, “Latvijas Pasts”, “TNT Latvia”, “DHL Latvia”, “Kreiss” un citi. Mūsu novadā mājvietu ir radis viens no atpazīstamākajiem Latvijas uzņēmumiem – “MADARA Cosmetics”, viens no Eiropas vadošajiem IT tehnoloģiju un mājas elektronikas vairumtirdzniecības un loģistikas uzņēmumiem “ALSO Latvia” un Mārupes novada līderis informāciju tehnoloģiju un datoru pakalpojumu sniedzējiem – “X INFOTECH”, kā arī viens no lielākajiem lauksaimniecības uzņēmumiem Latvijā – “Sabiedrība Mārupe”. 2015.gadā savu darbību uzsācis ražošanas un loģistikas komplekss “Polipaks NT”.

  Babītes pagasts

  Babite

  Administratīvais centrs: Piņķu ciems

  Apdzīvotās vietas:
  Babītes pagastā: Mežāres, Spilve, Babīte, Piņķi, Liberi, Egļuciems, Brīvkalni, Sēbruciems, Skārduciems, Vīkuļi, Dzilnuciems, Lapsas, Klīves, Cielavas, Trenči, Bļodnieki, Pluģuciems, Priežciems, Dzērves.

  Salas pagastā: Spuņciems, Silmalas, Sīpolciems, Varkaļi, Pērnciems, Straupciems, Gātciems, Pavasari, Kūdra, Kaģi

  Iedzīvotāji: 12289

  Platība: 242 km²

  Interneta vietne: www.babite.lv

  Babītes pagasts atrodas vietā, kur pirms vairākiem gadu tūkstošiem šalkoja jūra. Ap 4.-3. gadu tūkstoti pirms mūsu ēras jūra atkāpās un sāka veidoties zvejnieku un mednieku apmetnes. Babītes pagastu skāruši gandrīz visi kari, kas norisinājušies Latvijā. Vēsturisko notikumu liecības glabā vairāki arheoloģijas un arhitektūras pieminekļi.

  2009. gada 1. jūlijā Babītes un Salas pagasti tika apvienoti un izveidots Babītes novads ar administratīvo centru – Piņķu ciemu, Babītes pagastā.

  Babītes pagasts atrodas Vidzemē un robežojas ar sešām administratīvajām teritorijām – Rīgas un Jūrmalas pilsētām, Tukuma, Mārupes, Olaines un Jelgavas novadiem.

  62% teritorijas aizņem meži, ūdeņi un purvi. Novadā atrodas četras īpaši aizsargājamās dabas teritorijas – viena no ievērojamākajām ir dabas liegums Babītes ezers – sekls, aizaugošs piejūras lagūnezers ar lielu zivju sugu daudzveidību. Tā ir viena no izcilākajām putnu novērošanas vietām Latvijā. Labas atpūtas un brīvā laika pavadīšanas iespējas, Rīgas tuvums, transporta maģistrāles un sakoptā vide rada iespēju daudziem cilvēkiem par savu dzīves vietu nākamajiem gadiem izvēlēties tieši Babītes novadu.