Mar 13

Rīgas Metropole pašvaldības dalās ar pieredzi VARAM darba grupā

Šodien Rīgas Metropoles pašvaldību vadība piedalījās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju izveidotajā darba grupā par Rīgas metropoles attīstības jautājumiem. Šoreiz diskutējām kopā ar ekspertiem par izglītības jautājumiem un izglītības ekosistēmas veidošanu.

Uzklausījām gan Izglītības ministrijas redzējumu, gan arī paši dalījāmies. Salaspils novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks Jānis Turlajs iepazīstināja ar pašvaldības pieredze izglītības jomā. Savukārt Rīgas valstspilsētas Izglītības, kultūras un sporta departamenta direktora p.i. Ivars Balamovskis pastāstīja par Rīgas pilsētas pieredzi un problemātiku.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā šī gada janvārī notika pirmā Rīgas metropoles attīstības darba grupas sanāksme, kuru vadīja ministre Inga Bērziņa. Sanāksmē vienojās par darba grupas turpmākajiem uzdevumiem un to izpildes laika ietvaru. Tika pārrunāts iespējamais Rīcības plāns Rīgas metropoles areāla attīstībai, kā arī padziļināti tika analizēti ilgtspējīgas mobilitātes organizācijas jautājumi.

Rīgas metropoles attīstības darba grupa izveidota, lai nodrošinātu koordinētu sadarbību starp Rīgas metropoles areālā ietilpstošajām pašvaldībām un valsti. Tās galvenais uzdevums ir izveidot Rīgas metropoles attīstības un pārvaldības modeli, kas paaugstinātu areāla konkurētspēju Ziemeļeiropā.  Rīgas metropoles areāls Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam definēts kā nacionālā interešu telpa ar izcilu vērtību un nozīmi valsts ilgtspējīgai attīstībai, identitātes saglabāšanai un ietver valsts attīstībai nozīmīgus stratēģiskos resursus.

Leave a reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *