Apr 13

Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā 90% maksātāju ir Rīgas Metropoles pašvaldības

Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumi šogad plānoti 245,6 miljonu eiro apmērā, liecina Ministru kabinetā šonedēļ apstiprinātie Finanšu ministrijas sagatavotie MK noteikumi par pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumiem un to sadales kārtību 2023.gadā. No 8 donorpašvaldībām septiņas ir Rīgas Metropoles pašvaldības. Šim modelim iebilst Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienība “Rīgas Metropole”, kas plāno uzsākt sarunas ar Finanšu ministriju par modeļa pārskatīšanu un veidošanu to visas Latvijas attīstības interesēs, neatņemot attīstības potenciālu Rīgai un Pierīgai.

Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda ieņēmumus veidos valsts budžeta dotācija 81,09 miljonu eiro apmērā un pašvaldību iemaksas 164,51 miljona eiro apmērā.

Pašvaldību iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā 2023.gadā veiks divas valstspilsētas – Rīga un Jūrmala, kā arī seši novadi. Rīgas plānotā iemaksa ir 125 485 977 eiro jeb 16,7% no IIN ieņēmumiem, bet Jūrmalas iemaksa – 8 981 027 eiro jeb 15% no IIN ieņēmumiem.

Paredzēts, ka iemaksas fondā veiks arī Ādažu novads – 4 418 774 eiro apmērā jeb 15,5% no IIN ieņēmumiem, Ķekavas novads – 4 873 889 eiro apmērā jeb 12,6% no IIN ieņēmumiem, Mārupes novads – 12 423 041 eiro apmērā jeb 22% no IIN ieņēmumiem, Olaines novads – 177 326 eiro apmērā jeb 0,9% no IIN ieņēmumiem, Ropažu novads – 7 304 086 eiro apmērā jeb 16,8% no IIN ieņēmumiem un Saulkrastu novads – 848 500 eiro apmērā jeb 8,7% no IIN ieņēmumiem.

Pamatojoties uz Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas likumu šādi noteikumi ir jāizstrādā katru gadu, nosakot katrai pašvaldībai aprēķināto no izlīdzināšanas fonda izmaksājamo dotāciju vai izlīdzināšanas fondā veicamās iemaksas un kārtību, kādā tiek veiktas iemaksas izlīdzināšanas fondā un izmaksāta dotācija no tā, kā arī aprēķināto izlīdzināmo vienību skaitu katrā pašvaldībā, pamatojoties uz iedzīvotāju skaitu, pašvaldības teritorijas platību kvadrātkilometros, iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) un nekustamā īpašuma nodokļa prognozi.

MK noteikumos teikts, ka Valsts kase iemaksas izlīdzināšanas fondā pārskaita atbilstoši IIN sadalei, tas ir, kad no IIN ieņēmumu budžeta sadales konta Valsts kase veic nodokļa sadali, attiecīgi tiek arī ieturētas iemaksas izlīdzināšanas fondā no šī konta atbilstoši nodokļa ieņēmumu izpildei norādīto iemaksu procentu apmērā.

 

Leave a reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *