Sep 05

Rīgas Metropoles vadība piedalās sanāksmē ar jauno premjera kandidāti

Šodien Rīgas Metropoles pašvaldību vadība tikās ar premjera kandidāti Eviku Siliņu, lai uzklausītu viņas redzējumu par pašvaldībām svarīgiem jautājumiem. Izaicinājumu ir daudz un ceram, ka arī turpmāk pašvaldību viedoklis būs svarīgs lēmumu pieņemšanā.

Jau daudzkārt aktualizējām problēmas saistībā ar skolu tīklu un Rīgas-Pierīgas skolu izglītības iestāžu kapacitātes problēmām, kā arī akūto pedagogu trūkumu.

Pašvaldību izlīdzināšanas fonda iemaksas – būtiski šo sistēmu veidot taisnīgu arī pret Metropoles reģionu, kas ir lielākais un vienīgais (vēl arī Jūrmala) iemaksu veicējs. Šobrīd, kamēr citām pašvaldībām tā ir papildu piešprice budžetam, Metropoles pašvaldības ir ierobežotas līdzekļos savu vajadzību segšanai.

Viena no būtiskām tikšanās sarunu tēmām bija pašvaldību finanses un aizdevumi pašvaldībām, proti kredītprocentu pieauguma ietekme uz pašvaldību budžetiem. Šis un arī nākamais gads pašvaldībām finanšu jomā būs izaicinājumu pilns, ko rada ne vien minimālās algas celšana, energoresursu sadārdzinājums un pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu zemākās likmes atalgojuma celšana, bet arī straujš kredītaizņēmumu procentu likmju palielinājums, kā rezultātā ir būtiski pieauguši pašvaldību izdevumi procentu nomaksai.

Vienlaikus no nākamā gada visām pašvaldībām no sava budžeta būs jānodrošina jaunas funkcijas bez tām sekojošā finansējuma. Pēc Kamiska paustā, līdz ar to kopumā būtu Finanšu ministrijā jādiskutē par iespējamo iedzīvotāja ienākuma nodokļa proporcijas maiņu par labu pašvaldībām, lai tās varētu segt ne tikai strauji pieaugošos izdevumus, ko sekmē valsts aizvien noteiktie jaunie uzdevumi, bet rastu arī iespēju ieguldīt attīstībā, iedzīvotāju labklājības celšanā.

Tāpat pašvaldības uzsvēra gaidāmās skolu tīkla reformas nozīmību un joprojām neatbildētos jautājumus par pedagogu trūkumu, izglītības kvalitāti, transporta pieejamību, iekļaujošo izglītību, kā arī mācību materiālu pieejamību. Vienlaikus pašvaldībām svarīga ir skaidrība par valsts un pašvaldību sadarbību ārkārtas situācijās, kopīgs darbs civilajā aizsardzībā un drošības jomā. Pašvaldības ir gatavas sniegt savu ieguldījumu sadarbībā, kas sekmētu savstarpēju izpratni un rezultātā sekmētu iedzīvotāju labklājību, kvalitatīvu dzīves vidi un patriotismu.

Savukārt Siliņa kā savas galvenās prioritātes valdības vadītājas amatā uzsvēra iekšējo un ārējo drošību, izglītības kvalitāti un demogrāfiju, veselības pakalpojumu pieejamību, mobilitāti, pierobežas stiprināšanu, uzņēmējdarbības attīstību, investīciju piesaisti, kā arī birokrātijas mazināšanu.

Tikšanās notika Latvijas Pašvaldību savienības valdes sēdes laikā.

Leave a reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *