Keywords & Bulb Rīgas
Metropole

Biedrība medijos

Par biedrību

2021. gada janvārī izveidota Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienība “Rīgas Metropole”.
Organizācijas mērķis ir veicināt Rīgas un Pierīgas pašvaldību savstarpējo sadarbību, sekmējot ekonomisko un sociālo attīstību Rīgas metropoles teritorijā.

Organizācijas darbības virzieni un mērķi:

 • veicināt Rīgas un Pierīgas pašvaldību savstarpējo sadarbību;
 • veicināt Rīgas un Pierīgas pašvaldību sadarbību ar Latvijas Republikas, starptautiskajām un citu valstu institūcijām un organizācijām;
 • veicināt Rīgas metropoles ekonomisko un sociālo attīstību;
 • palielināt metropoles konkurētspēju Baltijas valstu un Baltijas jūras reģionā, radot pievilcīgāku vidi investīcijām;
 • organizēt kopīgu pašvaldību pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem, veicinot to pieejamību un kvalitāti;
 • veicināt Rīgas metropoles iedzīvotājiem kopīgu attīstības projektu virzību;
 • radīt vienotu sapratni sabiedrībā par Rīgas metropoli;
 • veicināt pētnieciski analītiskās bāzes izveidi un nodrošināšanu;
 • veicināt kvalitatīvu sadarbības pārvaldības mehānismu izveidi un iedzīvināšanu.

Galvenie uzdevumi:

 • noteikt un attīstīt Rīgas Metropoli kā valsts nozīmes attīstības mērķteritoriju;
 • izveidot Biedrības biedru un to pilnvaroto personu viedokļu saskaņošanas un politiskā lobija platformu;
 • aizstāvēt un pārstāvēt tās biedru intereses;
 • sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, politiskām partijām un citām juridiskām un privātām personām;
 • sniegt priekšlikumus valsts un pašvaldību institūcijām, politiskām partijām un citām juridiskām un privātām personām.

Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienībā “Rīgas Metropole” apvienojušās 9 pašvaldības:

Rīgas pilsētas pašvaldība, Ādažu novada pašvaldība, Ķekavas novada pašvaldība, Mārupes novada pašvaldība, Olaines novada pašvaldība, Ropažu novada pašvaldība, Salaspils novada pašvaldība, Saulkrastu novada pašvaldība, Siguldas novada pašvaldība.

Biedri

Rīgas Metropoles līdzpriekšsēdētāja, Ādažu novada domes priekšsēdētāja

Karīna Miķelsone

Rīgas Metropoles līdzpriekšsēdētājs, Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks, Rīgas plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs

Edvards Ratnieks

Salaspils novada domes priekšsēdētājs, Rīgas Metropole valdes loceklis

Raivis Anspaks

Olaines novada domes priekšsēdētājs

Andris Bergs

Mārupes novada domes priekšsēdētājs

Andrejs Ence

Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs

Normunds Līcis

Ropažu novada domes priekšsēdētāja

Vita Paulāne

Siguldas novada domes priekšsēdētājs

Linards Kumskis

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs, Rīgas plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieks

Juris Žilko

Rīgas Metropoles līdzpriekšsēdētāja, Ādažu novada domes priekšsēdētāja

Karīna Miķelsone

Rīgas Metropole ir lielākā Baltijā pēc iedzīvotāju skaita. Svarīgi, ka esam vadošā arī ekonomiskās izaugsmes un dzīves kvalitātes jomā.

Rīgas Metropoles līdzpriekšsēdētājs, Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks, Rīgas plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs

Edvards Ratnieks

Rīgas Metropoles starptautiskā konkurētspēja ir jāstiprina, jo tādā veidā tiek veicināta Latvijas izaugsme.

Salaspils novada domes priekšsēdētājs, Rīgas Metropole valdes loceklis

Raivis Anspaks

“Mūsu novada vērtība ir ikviens tā iedzīvotājs neatkarīgi no vecuma un tautības. Gadu no gada Salaspils novads kļūst arvien mūsdienīgs, sakoptāks, ģimenēm un uzņēmējiem draudzīgāks – pievilcīgs aktīviem cilvēkiem Rīgas pievārtē.

Jo stiprāka būs katra atsevišķā pašvaldība, jo spēcīgāki būsim visi kopā. Lai mūsu kopīgā darba pamatā ir sociāli atbildīga politika ar ticību Latvijas valsts pamatvērtībām!”

Olaines novada domes priekšsēdētājs

Andris Bergs

“Mēs esam viena valsts un tikai sadarbojoties un strādājot kopā mēs varam pieņemt tālredzīgus, ilgtermiņā efektīvus lēmumus.”

Mārupes novada domes priekšsēdētājs

Andrejs Ence

“Esmu pārliecināts, ka, apvienojot spēkus, mums izdosies uzlabot pašvaldības pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, kā arī īstenot dažādus kopīgus attīstības projektus. Iedzīvotāju skaita straujais pieaugums Pierīgas pašvaldībās ir aktualizējis jautājumu par sadarbību dažādās jomās, un kopā mēs varam vairāk.”

Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs

Normunds Līcis

Rīgas Metropoles šarms un reizē arī spēks ir tās dažādība – jūras piekraste, neskartā daba, vienlaikus urbanizētā galvaspilsēta un attīstītā Pierīga. Tā veido visas Latvijas mugurkaulu un kalpo par Baltijas vizītkarti.

Ropažu novada domes priekšsēdētāja

Vita Paulāne

“Mēs esam tik stipri, cik stipra ir mūsu griba un spējas komunikācijā un kopējo interešu pārstāvniecībā vienoto mērķu sasniegšanai, kas veicinās dzīves kvalitātes izaugsmi un uzņēmējdarbības attīstību Rīgas Metropolē. Sadarbība – tas ir mūsu apvienības “atslēgas vārds”.”

Siguldas novada domes priekšsēdētājs

Linards Kumskis

“Mums katram ir savs veiksmes stāsts, bet, liekot spēkus kopā, mēs varam īstenot jaudīgus un plašai sabiedrībai svarīgus projektus, piemēram, mobilitātes uzlabošana, sadarbības paplašināšana.
Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienībā “Rīgas Metropole” ir apvienojušās tās pašvaldības, kuras virzās pretī labām pārmaiņām!”

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs, Rīgas plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieks

Juris Žilko

“Mēs, katrs Pierīgas novads, esam ar savu individuālo, īpašo vērtību un unikalitāti.

Apvienosim mūsu spēkus, pieredzi un zināšanas, kļūsim daudz spēcīgāki, zinošāki un varenāki, lai mērķtiecīgi virzītu mūs visus kopā un katru novadu atsevišķi pretim izaugsmei un attīstībai!”

Noderīgi

Horizontāls logotips

Primārais pilnkrāsu logotips.

Izkārtojums: horizontāls
Šo logo variantu ieteicams lietot uz gaišas krāsas fona, kas garantē pietiekamu kontrastu un neietekmē logo nolasāmību.
Minimālais pieļaujamais izmērs:
20x8mm / 70x28px

Vertikāls logotips

Sekundārais pilnkrāsu logotips.

Izkārtojums: vertikāls
Šo logo variantu ieteicams lietot uz gaišas krāsas fona, kas garantē pietiekamu kontrastu un neietekmē logo nolasāmību.
Minimālais pieļaujamais izmērs:
12x18mm / 40x60px

Kontakti

e-pasts: [email protected]

Anita Līce, izpilddirektore

Mob.tālrunis: +371 26 556 633

[email protected]

Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienība
“RĪGAS METROPOLE”
Reģ.nr. 40008244240
Gaujas iela 33A, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

Banka: A/S SEB banka
Bankas kods: UNLALV2X
Konts: LV97UNLA0050023625395