Keywords & Bulb Rīgas
Metropole

Biedrība medijos

Par biedrību

2021. gada janvārī izveidota Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienība “Rīgas Metropole”.
Organizācijas mērķis ir veicināt Rīgas un Pierīgas pašvaldību savstarpējo sadarbību, sekmējot ekonomisko un sociālo attīstību Rīgas metropoles teritorijā.

Organizācijas darbības virzieni un mērķi:

 • veicināt Rīgas un Pierīgas pašvaldību savstarpējo sadarbību;
 • veicināt Rīgas un Pierīgas pašvaldību sadarbību ar Latvijas Republikas, starptautiskajām un citu valstu institūcijām un organizācijām;
 • veicināt Rīgas metropoles ekonomisko un sociālo attīstību;
 • palielināt metropoles konkurētspēju Baltijas valstu un Baltijas jūras reģionā, radot pievilcīgāku vidi investīcijām;
 • organizēt kopīgu pašvaldību pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem, veicinot to pieejamību un kvalitāti;
 • veicināt Rīgas metropoles iedzīvotājiem kopīgu attīstības projektu virzību;
 • radīt vienotu sapratni sabiedrībā par Rīgas metropoli;
 • veicināt pētnieciski analītiskās bāzes izveidi un nodrošināšanu;
 • veicināt kvalitatīvu sadarbības pārvaldības mehānismu izveidi un iedzīvināšanu.

Galvenie uzdevumi:

 • noteikt un attīstīt Rīgas Metropoli kā valsts nozīmes attīstības mērķteritoriju;
 • izveidot Biedrības biedru un to pilnvaroto personu viedokļu saskaņošanas un politiskā lobija platformu;
 • aizstāvēt un pārstāvēt tās biedru intereses;
 • sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, politiskām partijām un citām juridiskām un privātām personām;
 • sniegt priekšlikumus valsts un pašvaldību institūcijām, politiskām partijām un citām juridiskām un privātām personām.

Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienībā “Rīgas Metropole” apvienojušās 16 pašvaldības:

Rīgas pilsētas pašvaldība, Ādažu novada pašvaldība, Babītes novada pašvaldība, Baldones novada pašvaldība, Carnikavas novada pašvaldība, Garkalnes novada pašvaldība, Ikšķiles novada pašvaldība, Inčukalna novada pašvaldība, Ķekavas novada pašvaldība, Mārupes novada pašvaldība, Olaines novada pašvaldība, Ropažu novada pašvaldība, Salaspils novada pašvaldība, Saulkrastu novada pašvaldība, Siguldas novada pašvaldība, Stopiņu novada pašvaldība.

Biedri

Rīgas domes vicemērs, Rīgas Metropole līdzpriekšsēdētājs

Edvards Smiltēns

Ādažu novada domes priekšsēdētājs, Rīgas Metropole līdzpriekšsēdētājs

Māris Sprindžuks

Babītes novada domes priekšsēdētājs

Aivars Osītis

Baldones novada domes priekšsēdētājs

Raimonds Audzers

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja

Daiga Mieriņa

Garkalnes novada domes priekšsēdētājs

Edgars Treibergs

Inčukalna novada domes priekšsēdētājs

Aivars Nalivaiko

Ķekavas novada domes priekšsēdētāja

Viktorija Baire

Mārupes novada domes priekšsēdētājs

Mārtiņš Bojārs

Olaines novada domes priekšsēdētājs

Andris Bergs

Ropažu novada domes priekšsēdētājs

Zigurds Blaus

Salaspils novada domes priekšsēdētājs

Raimonds Čudars

Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs

Normunds Līcis

Siguldas novada domes priekšsēdētājs

Uģis Mitrevics

Stopiņu novada domes priekšsēdētāja

Vita Paulāne

Rīgas domes vicemērs, Rīgas Metropole līdzpriekšsēdētājs

Edvards Smiltēns

“Ja vēlamies mēroties ar citām Baltijas un Ziemeļvalstu metropolēm, mums jāspēj domāt plašāk par vienas pašvaldības robežām, domāt un rīkoties reģionāli!”

Ādažu novada domes priekšsēdētājs, Rīgas Metropole līdzpriekšsēdētājs

Māris Sprindžuks

“Teju visas Pierīgas pašvaldības ir apvienojušās kopējam darbam. Vēl pārdomās ir Jūrmala. Kopā varam vairāk!”

Babītes novada domes priekšsēdētājs

Aivars Osītis

“Rīgas metropolē ietilpstošo pašvaldību spēja sadarboties noteiks to, vai nākotnē caur modernu pārvaldību varēsim nodrošināt iedzīvotāju, uzņēmēju un pašvaldību saskanīgu mijiedarbību. Robežas ir tikai galvā, tādēļ, jo modernāku pārvaldību spēsim nodrošināt, jo iedzīvotāji būs lielāki ieguvēji.”

Baldones novada domes priekšsēdētājs

Raimonds Audzers

“Sadarbība ar citām pašvaldībām “Rīgas Metropole” apvienībā, pavērs plašas iespējas – attīstīt infrastruktūru un veloceliņus arī Baldones un Daugmales virzienā. Radīt uzņēmējiem labvēlīgu vidi. Vietu, kur gribas atgriezties.”

Carnikavas novada domes priekšsēdētāja

Daiga Mieriņa

“Pierīgas pašvaldības savienībā ar galvaspilsētu Rīgu efektīvi un mērķtiecīgi risinās izglītības, transporta, nekustamā īpašuma un citu jomu jautājumus visa reģiona attīstības kontekstā. “Rīgas Metropole” kalpos kā izdevīga platforma kopīgo interešu pēc iespējas labākai aizstāvībai valsts līmenī. Ieguvēji būs gan iedzīvotāji, gan katra pašvaldība, gan reģions kopumā.”

Garkalnes novada domes priekšsēdētājs

Edgars Treibergs

“Cilvēkiem ir jābūt saticīgiem uz sadarbību vērstiem, jo tikai tad, ja mēs atradīsim kopīgu valodu, tad mēs varēsim izdarīt lielus darbus.”

Inčukalna novada domes priekšsēdētājs

Aivars Nalivaiko

“Inčukalna novada dome ar lepnumu iesaistīsies Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienības “RĪGAS METROPOLE” īstenotajos projektos. Kopīgi mēs varam veidot mājīgāku un modernāku vidi mūsu iedzīvotājiem.”

Ķekavas novada domes priekšsēdētāja

Viktorija Baire

“Vienoti plānojot Rīgas metropoles reģiona nākotni un sniedzot pārdomātu soiālekonomisko un kultūrvides piedāvājumu gan mūsu iedzīvotājiem un viesiem, gan mūsu  uzņēmējiem un potenciālajiem investoriem, tiks stiprināta Rīgas un Pierīgas pašvaldību kā Latvijas sirds attīstība, konkurētspēja un atpazīstamība ne tikai Latvijā, bet ārpus tās robežām, īpaši Baltijas jūras reģionā.”

Mārupes novada domes priekšsēdētājs

Mārtiņš Bojārs

“Apvienojot spēkus, mums izdosies uzlabot pašvaldības pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, kā arī īstenot dažādus kopīgus attīstības projektus. Jautājumu loks Mārupes novadā, kuros iezīmējas nepieciešamība pēc tuvākas sadarbības ar Rīgas pilsētu, ir plašs. Iedzīvotāju skaita straujais pieaugums Pierīgas pašvaldībās ir aktualizējis jautājumu par sadarbību izglītības jomā, savukārt, iedzīvotāju ikdienas pārvietošanās uz blakus esošo galvaspilsētu liek meklēt risinājumus transporta un mobilitātes jomā, attīstot sabiedriskā transporta pieejamību un īstenojot infrastruktūras uzlabojumus. Būtiska ir arī sadarbība centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu jautājumā.”

Olaines novada domes priekšsēdētājs

Andris Bergs

“Mēs esam viena valsts un tikai sadarbojoties un strādājot kopā mēs varam pieņemt tālredzīgus, ilgtermiņā efektīvus lēmumus.”

Ropažu novada domes priekšsēdētājs

Zigurds Blaus

“Sadarbība, kas balstīta uz savstarpēju informācijas apmaiņu, saskaņotu redzējumu un rezultējas ar darbībām, kas reāli veicina kā Rīgas, tā arī Pierīgas pašvaldību attīstību un labklājību – ir vissvarīgākais no “Rīgas Metropole” darbības mērķiem un rezultātiem. To ir svarīgi atcerēties, diskutējot par ikvienu Rīgai vai Pierīgas pašvaldībai aktuālu jautājumu.”

Salaspils novada domes priekšsēdētājs

Raimonds Čudars

Praesent pulvinar augue urna. Vestibulum ullamcorper felis sed neque eleifend faucibus. Raesent pulvinar augue urna. Vestibulum ullamcorper felis sed neque eleifend faucibus.

Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs

Normunds Līcis

Praesent pulvinar augue urna. Vestibulum ullamcorper felis sed neque eleifend faucibus. Raesent pulvinar augue urna. Vestibulum ullamcorper

Siguldas novada domes priekšsēdētājs

Uģis Mitrevics

“Mums katram ir savs veiksmes stāsts, bet, liekot spēkus kopā, mēs varam īstenot jaudīgus un plašai sabiedrībai svarīgus projektus, piemēram, mobilitātes uzlabošana, sadarbības paplašināšana.
Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienībā “Rīgas Metropole” ir
apvienojušās tās pašvaldības, kuras virzās pretī labām pārmaiņām!”

Stopiņu novada domes priekšsēdētāja

Vita Paulāne

“Mēs esam tik stipri, cik stipra ir mūsu griba un spējas komunikācijā un kopējo interešu pārstāvniecībā vienoto mērķu sasniegšanai, kas veicinās dzīves kvalitātes izaugsmi un uzņēmējdarbības attīstību Rīgas Metropolē. Sadarbība – tas ir mūsu apvienības “atslēgas vārds”.”

Noderīgi

Horizontāls logotips

Primārais pilnkrāsu logotips.

Izkārtojums: horizontāls
Šo logo variantu ieteicams lietot uz gaišas krāsas fona, kas garantē pietiekamu kontrastu un neietekmē logo nolasāmību.
Minimālais pieļaujamais izmērs:
20x8mm / 70x28px

Vertikāls logotips

Sekundārais pilnkrāsu logotips.

Izkārtojums: vertikāls
Šo logo variantu ieteicams lietot uz gaišas krāsas fona, kas garantē pietiekamu kontrastu un neietekmē logo nolasāmību.
Minimālais pieļaujamais izmērs:
12x18mm / 40x60px

Kontakti

e-pasts: [email protected]

Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienība
“RĪGAS METROPOLE”
Reģ.nr. 40008244240
Atpūtas iela 1, Carnikava, Carnikavas novads, LV-2163

Banka: A/S SEB banka
Bankas kods: UNLALV2X
Konts: LV97UNLA0050023625395