Saulkrastu pilsētas centrā tika atklātas Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas jaunās telpas, kuras pēc visas nepieciešamās dokumentācijas sakārtošanas ir nodotas Saulkrastu jaunās mūziķu paaudzes rīcībā. Pasākumā piedalījās Saulkrastu novada pašvaldības vadība un darbinieki, skolas pedagogi un audzēkņi, kā arī citi Saulkrastu novada izglītības iestāžu pārstāvji. Vairāk