Mai 29

VARAM darba grupa turpinās darbu septembrī

Šodien kopā ar Rīgas Metropole vadību Karīnu Miķelsoni un Edvardu Ratnieku piedalījāmies Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izveidotajā darba grupā par Rīgas metropoles konkurētspējas veicināšanu.

Šoreiz tēma – kā sekmēt vairāk investīcijas reģionam un atbalstīt uzņēmējdarbību. Ministre Inga Bērziņa aicināja diskutēt par modeli, kura ietvaros strādātu ar investīciju un uzņēmējdarbības veicināšanas jautājumiem metropoles reģionā. Mērķis būtu palielināt reģiona konkurētspēju ne tikai Baltijas, bet arī Ziemeļeiropas mērogā.

Edvards Ratnieks, Rīgas vicemērs un Rīgas Metropole līdzpriekšsēdētājs, ieskicēja virzienus, kā Rīga organizē darbu ar investīciju piesaisti. Ikdienā ar šiem jautājumiem darbojas 8 cilvēku komanda.

Karīna Miķelsone, Ādažu novada priekšsēdētāja un Rīgas Metropole līdzpriekšsēdētāja, diskutējot par Pierīgas pašvaldību potenciālu, norādīja, ka nepieciešams domāt par mērķu nospraušanu un lai funkcijas nepārklājas.

Normunds Līcis, Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs, atzina, ka pašvaldības jau šobrīd ir aktīvas darbā ar investoriem. Šajā jautājumā palīdzētu arī birokrātijas mazināšana, jo bieži vien šajā saskaņošanas procesā starp iestādēm noslīkst visas labās idejas.

Vita Paulāne, Ropažu novada pašvaldība priekšsēdētāja, aicināja stiprināt kādu no jau šobrīd veiksmīgi strādājošu modeli. Piemēram, šobrīd investoru piesaistes jomā labas iestrādes ir Rīgai. Iespējams, ir jāatrod risinājums paplašināt tās kapacitāti darbam uz Pierīgu.

Šī bija VARAM ministres Ingas Bērziņas vadītās darba grupas par Rīgas metropoles attīstības jautājumiem ceturtā sanāksme. Starpinstitucionālajā darba grupā pārstāvji turpināja š.g. 24.aprīlī iesākto diskusiju par Rīgas metropoles areāla konkurētspēju veicinošiem pasākumiem un iespējām.

VARAM ministre Inga Bērziņa: “Kā esmu uzsvērusi iepriekš, Rīgas metropoles areālam ir potenciāls attīstīt tā konkurētspēju un piesaistīt investīcijas. Svarīgi to skatīt kopskatā ar citiem attīstības jautājumiem, lai reģions kļūtu par platformu dažādu tautsaimniecības nozaru attīstībai un turpinātu būt pievilcīgs arī Latvijas iedzīvotājiem.”

VARAM un Ekonomikas ministrija iepazīstināja ar aktualitātēm un esošo atbalstu Rīgas metropoles areāla konkurētspējas aspektā, prezentējot cita starpā Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) un Latvijas ekspertu sniegtos ieteikumus konkurētspējas stiprināšanas jomā. Tā, piemēram, OECD rekomendē palielināt investīcijas, lai panāktu straujāku izaugsmi, uzlabot fiskālo politiku, uzlabot publiskā sektora kapacitāti, pārskatīt izdevumu efektivitāti, kā arī reformēt nodokļu sistēmu.

Darba grupā diskutēja par perspektīvajiem pārvaldības modeļiem, kā stiprināt sadarbību starp Rīgas metropolē ietilpstošajām pašvaldībām. Turpmāk VARAM sadarbībā ar iesaistītajām pusēm strādās pie noteikta Rīgas metropoles pārvaldības modeļa, ko piedāvās izskatīšanai pašvaldībām un valdībai.

Sanāksmē piedalījās pārstāvji no Saeimas, Ekonomikas ministrijas, Rīgas plānošanas reģiona, Rīgas valstspilsētas, Ādažu novada, Mārupes novada, Saulkrastu novada,  Ropažu novada, Ķekavas novada, Siguldas novada pašvaldības, kā arī Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras un biedrības “Rīgas Metropole”.

Rīgas metropoles attīstības darba grupa izveidota, lai nodrošinātu koordinētu sadarbību starp Rīgas metropoles areālā ietilpstošajām pašvaldībām un valsti. Tās galvenais uzdevums ir izveidot Rīgas metropoles attīstības un pārvaldības modeli, kas paaugstinātu areāla konkurētspēju Ziemeļeiropā. Pirmā Rīgas metropoles attīstības darba grupas sanāksme norisinājās šī gada 18. janvārī. Tās dalībnieki pārrunāja ilgtspējīgas mobilitātes jautājumus. Otrā darba grupa norisinājās 13.martā, pārrunājot izglītības sistēmas pilnveidi, savukārt trešā sanāksme norisinājās 24.aprīlī, aizsākot konkurētspējas un investīciju piesaistes diskusiju.  

Leave a reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *