Olaines novads

  19705
  Iedzīvotāji
  297
  Platība km²
  Olaine

  Administratīvais centrs: Olaine

  Ciemi: Jaunolaine, Apšukalni, Blijas, Dāvi, Damradi, Grēnes, Galiņi, Ezītis, Ielejas, Jāņupe, Kalmes, Klāvi, Medemciems, Pārolaine, Pēternieki, Rājumi, Rubeņi, Stīpnieki, Stūnīši, Vaivadi, Virši

  Interneta vietne: www.olaine.lv

  Olaines novads ar administratīvo centru – Olaines pilsētu – atrodas starp Rīgu un Jelgavu, un tieši novada izdevīgais ģeogrāfiskais stāvoklis, Rīgas tuvums un lielās transporta maģistrāles, kas šķērso novadu, ir noteikuši šīs apkārtnes attīstību gadsimtu gaitā.

  Olaines novads robežojas ar Rīgu, Babītes, Mārupes, Ķekavas, Iecavas, Jelgavas, Ozolnieku un Baldones novadu.

  Attālums no Olaines pilsētas pa autoceļu līdz Rīgai ir 23 km, Jelgavai – 22 km, Jūrmalai (Majoriem) – 34 km un Rīgas Starptautiskajai lidostai – 25 km. Novada centrālo daļu šķērso divi starptautiskas nozīmes satiksmes koridori: autoceļš A8 Rīga – Jelgava – Lietuvas robeža (Meitene) ar tam paralēlo dzelzceļa līniju Rīga – Jelgava un Rīgas apvedceļš A5.

  Kopējā novada platība ir 296 km², un tajā dzīvo vairāk nekā 20 000 iedzīvotāju. Olaines pilsētas teritorija ir 6,82 km², un tajā mīt nepilni 12 000 iedzīvotāju.

  Olaines novadā ietilpst Olaines pilsēta, kura ir arī novada administratīvais centrs, un Olaines pagasts ar 21 ciemu: Jaunolaine, Apšukalni, Blijas, Dāvi, Damradi, Grēnes, Galiņi, Ezītis, Ielejas, Jāņupe, Kalmes, Klāvi, Medemciems, Pārolaine, Pēternieki, Rājumi, Rubeņi, Stīpnieki, Stūnīši, Vaivadi, Virši.

  Lielāko daļu novada teritorijas aizņem meži – 66% un lauksaimniecībā izmantojamās zemes – 20%. Novadā tiek iegūta smilts un kūdra.

  Novadā atrodas vairāki purvi, kuriem 20. gadsimtā bijusi liela nozīme Olaines pilsētas tapšanā. Tieši tādēļ pilsētas ģerbonī attēlotas gan trīs asins lāses kā dzīvības simbols, gan arī dzērveņu mētra un dzērveņogas.

  Novada neatņemama sastāvdaļa ir industriālās būves. Olaines pilsētā, Jaunolainē un Stūnīšos ir tipiska padomju laiku daudzdzīvokļu māju apbūve, taču šobrīd novadā strauji attīstās individuālo māju ciemati, kas mijas ar lauku apvidus ainavām. Novadam ir raksturīgs liels sezonas mājokļu īpatsvars, tajā atrodas 47 dārzkopības sabiedrības, kas pamazām pārtop par privātmāju ciemiem.

  Novada nākotne ir saistīta ar plašām ekonomiskām iespējām un kvalitatīvu dzīves vidi. Mēs lepojamies ar novada attīstību un mūsu cilvēku sasniegumiem!