Ādažu novads

12000
Iedzīvotāji
163
Platība km²

Administratīvais centrs: Ādaži

Ciemi: Ādažu, Alderu, Āņu, Ataru, Baltezera, Birznieku, Divezeru, Eimuru, Garkalnes, Kadagas, Stapriņu un Iļķenes ciems

Interneta vietne: www.adazi.lv

Ādažu novads atrodas 25 km attālumā no Rīgas centra, robežojas ar Garkalnes, Carnikavas, Saulkrastu, Sējas un Inčukalna novadiem un Vangažu pilsētu. Kopējā platība – 162,9 km2, aizņem 3,3 % no Pierīgas reģiona teritorijas.

38,7 % no novada teritorijas klāj meži, kuros izkaisīti neskaitāmi ezeri. Lielākie no tiem – Lielais un Mazais Baltezers, Dūņezers, Lilastes, Lieluika un Mazuikas ezers. Mazais Baltezers, kura platība 119 ha, ir dziļākais Rīgas apkārtnē (dažviet pat 10 m). Savukārt Lielajā Baltezerā esošās sešas salas kopš 1924. gada ir apstiprinātas par dabas pieminekļiem, bet kopš 1977. gada – par botānisko liegumu, kurā aizliegta jebkāda saimnieciskā darbība. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju skaitā kā dabas liegums kopš 1999. gada ietilpst Lieluikas un Mazuikas ezeri, pie kuriem var atrast vairākas retas augu sugas. Kopš 2004. gada aizsargājamo ainavu apvidus iekļauts ES nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju – Natura 2000 – tīklā.

Lielu daļu Ādažu novada teritorijas veido Ādažu poligona teritorija. Kopš 1999. gada 6652 hektāru un 150 ēkas Ādažu novadā esošās poligona teritorijas atrodas Aizsardzības ministrijas valdījumā un tiek izmantota valsts aizsardzības vajadzībām. Minētajā teritorijā izvietota viena no lielākajām militārajām bāzēm Baltijā ar 4 vienībām: 3. Reģionālā nodrošinājuma centru, sauszemes spēku 1.kājnieku bataljonu, sauszemes spēku 2.kājnieku bataljonu un Nesprāgušās munīcijas neitralizācijas skolu.