Ādažu novads

20559
Iedzīvotāji
243,1
Platība km²

Ādažu pagasts

Administratīvais centrs: Ādaži

Ciemi: Ādažu, Alderu, Āņu, Ataru, Baltezera, Birznieku, Divezeru, Eimuru, Garkalnes, Kadagas, Stapriņu un Iļķenes ciems

Iedzīvotāji: 12 000

Platība: 163 km²

Ādažu pagasts atrodas 25 km attālumā no Rīgas centra, robežojas ar Garkalnes, Carnikavas, Saulkrastu, Sējas un Inčukalna pagastiem un Vangažu pilsētu. Kopējā platība – 162,9 km2, aizņem 3,3 % no Pierīgas reģiona teritorijas.

38,7 % no pagasta teritorijas klāj meži, kuros izkaisīti neskaitāmi ezeri. Lielākie no tiem – Lielais un Mazais Baltezers, Dūņezers, Lilastes, Lieluika un Mazuikas ezers. Mazais Baltezers, kura platība 119 ha, ir dziļākais Rīgas apkārtnē (dažviet pat 10 m). Savukārt Lielajā Baltezerā esošās sešas salas kopš 1924. gada ir apstiprinātas par dabas pieminekļiem, bet kopš 1977. gada – par botānisko liegumu, kurā aizliegta jebkāda saimnieciskā darbība. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju skaitā kā dabas liegums kopš 1999. gada ietilpst Lieluikas un Mazuikas ezeri, pie kuriem var atrast vairākas retas augu sugas. Kopš 2004. gada aizsargājamo ainavu apvidus iekļauts ES nozīmes aizsargājamo dabas teritoriju – Natura 2000 – tīklā.

Lielu daļu Ādažu pagasta teritorijas veido Ādažu poligona teritorija. Kopš 1999. gada 6652 hektāru un 150 ēkas Ādažu pagastā esošās poligona teritorijas atrodas Aizsardzības ministrijas valdījumā un tiek izmantota valsts aizsardzības vajadzībām. Minētajā teritorijā izvietota viena no lielākajām militārajām bāzēm Baltijā ar 4 vienībām: 3. Reģionālā nodrošinājuma centru, sauszemes spēku 1.kājnieku bataljonu, sauszemes spēku 2.kājnieku bataljonu un Nesprāgušās munīcijas neitralizācijas skolu.

Carnikavas pagasts

Administratīvais centrs: Carnikava

Ciemi: Carnikava, Eimuri, Garciems, Garupe, Gauja, Kalngale, Laveri, Lilaste, Mežciems, Mežgarciems, Siguļi

Iedzīvotāji: 197

Iedzīvotāji vasarā: 28575

Platība: 80,2 km²

Interneta vietne: www.carnikava.lv

Carnikavas pagasts vēsturiski veidojies kā zvejnieku ciems pie garākās upes Latvijā – Gaujas. Šī ir senās Kubeseles novada Līvu zeme. 1211. gadā Indriķa Livonijas hronikā minēts, ka vietā, kur Gauja ieplūst jūrā, pulcējies līvu karaspēks. Tā saukta par “Koivemundi” (upes muti), savukārt paši līvi šo vietu dēvējuši par “Sarnikau” (ošleju).

Carnikavas pagasts no galvaspilsētas atrodas 29 km attālumā, daudzi te brauc baudīt dabas skaistumu un īpašo jūras tuvumu. Savukārt pašvaldība kopā ar iedzīvotājiem rūpējas, lai tas būtu zaļš, aktīvs un dabai draudzīgs novads, kas ikvienam piedāvā veselīgas atpūtas iespējas.

Carnikavas pagasta teritorijā ir piecas upes un kanāli, pieci ezeri un četras salas. Carnikavas pagastu šķērso 1. šķiras ceļš Rīga (Jaunciems) – Carnikava – Ādaži (P1). Teritorijas austrumu pusē piekļaujas autoceļš “Via Baltica” (E67). Novadam cauri stiepjas elektrificēta dzelzceļa līnija Rīga – Skulte. 19 km piekrastes līnija gar Rīgas jūras līča Vidzemes piekrasti no Kalngales līdz Lilastei. Mežsaimniecības un īpaši aizsargājamās teritorijas aizņem 55,06%, lauksaimniecībā izmantojamās zemes – 20,73%, bet ūdens objektu zeme – 6,67% Carnikavas pagasta teritorijas.

Dabas parks “Piejūra” iekļauts Eiropas Savienības izveidotajā īpaši aizsargājamo teritoriju tīklā “Natura 2000”. Pagastā ir divas Gaujas grīvas ainavu aizsargājamās teritorijas, kā arī Baltijas jūras piekraste. Pagasta nozīmīgākie objekti ir dabas parks “Piejūra”, paraboliskās kāpas, ezeri: Ummis, Garezeri, Dzirnezers, Laveru ezers un Pulksteņu ezers. Carnikavas Novadpētniecības centrs, gājēju un velosipēdu tilts, Carnikavas promenāde, koka taka Garciemā, Carnikavas muižas parks, Svētku laukums, Mežgarciems, kā arī citi objekti.