Mar 30

Rīgas Metropole: VARAM ministra lēmums apdraud Rīgas turpmāko attīstību

Līdz ar Rīgas teritorijas plānojuma iesaldēšanu Rīgas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam iecerētā Rīgas valstspilsētas renesanse ir apdraudēta. Tādēļ Rīgas Metropole  aicina vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru atcelt savu 2022. gada 22. marta rīkojumu  Nr. 1-2/2224 «Par Rīgas domes 2021. gada 15. decembra saistošo noteikumu Nr. 103 «Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi» darbības apturēšanu» un rast konstruktīvu situācijas risinājumu dialogā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldību.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija uz nenoteiktu laiku ir apturējusi būtiskāko pašvaldības politikas plānošanas dokumentu, tādējādi apturot Rīgas valstspilsētas attīstību un nonākot pretrunā Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam noteiktajiem valsts izaugsmes mērķiem, kur viens no galvenajiem Latvijas mērķvirzieniem ir noteikts tostarp galvaspilsētas attīstība, tuvinot to Ziemeļeiropas līmeņa metropolēm. Rīgā kā Latvijas galvaspilsētā un Baltijas valstu lielākajā pilsētā koncentrējas liela daļa valsts uzņēmējdarbības potenciāla. Rīgas attīstība ir nozīmīga visas Latvijas izaugsmei, nodrošinot Rīgas reģionā radītās izcilības, potenciāla un resursu tālāku pārnesi uz reģioniem, kā arī Latvijas konkurētspējas stiprināšanai starptautiskajā ekonomiskajā vidē.

Galvaspilsēta ir ar Pierīgu funkcionāli cieši saistīta ekonomiskās un sociālās kustības telpa, tādēļ Rīgas attīstību kavējoši lēmumi var negatīvi ietekmēt visu Rīgas Metropoles areālu kopumā un atstāt negatīvu ietekmi uz iedzīvotāju dzīves kvalitāti un labklājību ilgtermiņā.

Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves saistošo noteikumu darbības pilnīga apturēšana ir pretēja rīcība Rīcības plānā Rīgas metropoles areāla attīstībai uzsvērtajam principam par koordinētas sadarbības īstenošanas nepieciešamību starp vietējām pašvaldībām un valsts institūcijām. Rīgas Metropole arī iepriekš ir vērsusi uzmanību uz nepieciešamību pēc efektīvākas sadarbības pašvaldību un valsts institūciju starpā.

Leave a reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *