Mar 29

Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienībai “Rīgas Metropole” pievienojas Siguldas novada pašvaldība

29.martā, pēc Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienības “Rīgas Metropole” biedru sanāksmes, pamatojoties uz 2021.gada 25.marta Siguldas novada pašvaldības domes iesniegumu “Par iestāšanos biedrībā” tika apstiprināta Siguldas novada pašvaldības pievienošanās “Rīgas Metropole” biedrībai.

“Apvienojoties un sadarbojoties mēs varam realizēt lielāka mēroga attīstības projektus un būt daudz efektīvāki  un ietekmīgāki aizstāvot Rīgas metropoles areāla iedzīvotāju intereses valsts līmenī. Esam gandarīti par Siguldas novada pievienošanos apvienībai Rīgas Metropole, jo katras pašvaldības unikālā pieredze un idejas palīdz sasniegt lielus kopējus mērķus,” Siguldas novada pievienošanos komentē Rīgas vicemērs Edvards Smiltēns.

Siguldas novada domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics par iestāšanos “Sigulda ir atvērta labām un uz nākotni vērstām pārmaiņām, īpaši, ja tās saistītas ar iedzīvotāju mobilitātes uzlabošanu. Tāpēc iestāšanās biedrībā “Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienība “Rīgas Metropole”” ir spēku un ideju apvienošana jaudīgu un plašai sabiedrībai svarīgu projektu īstenošanā.”

Ādažu novada domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks “Teju visas Pierīgas pašvaldības ir apvienojušās kopējam darbam. Vēl pārdomās ir Jūrmala. Kopā varam vairāk!”