Mar 29

“Rīgas Metropole” tiešsaistē tikās ar VARAM ministru Artūru Tomu Plešu

Pirmdien, 29.martā plkst. 12:30, Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienība “Rīgas Metropole” tiešsaistē tikās ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) ministru Artūru Tomu Plešu.

Sanāksmes laikā VARAM ministrs iepazīstināja ar aktualitātēm, administratīvi teritoriālās reformas jomā, par atbalstu pašvaldībām ārkārtas situācijas apstākļos, pieejamo līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības iestāžu izveidei, un tika pārrunāti Rīgai un Pierīgas pašvaldībām būtiski jautājumi:

  • pašvaldību iespēja pieteikties projektu finansējumiem;
  • pašvaldību bioloģisko atkritumu apsaimniekošana;
  • diennakts atklātās automazgātavas un to darbības regulējums;
  • centralizētas sadzīves notekūdeņu attīrīšanas pakalpojumu nodrošinājums, tarifi;
  • ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma sniegtā pašvaldību kompetence – ar saistošajiem noteikumiem noteikt kārtību līdzfinansējuma nodrošināšanai mājsaimniecībām centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumiem;
  • Administratīvi teritoriālās reformas jaunizveidojamo novadu plānošanas dokumentu izstrāde, termiņi.

Ādažu novada domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks aicināja VARAM aktīvāk piedāvāt risinājumus administratīvo reģionu funkcijām. “Pierīgas pašvaldības ir apvienojušās kopējā biedrībā, politiskā līmenī un izveidojušas sadarbības platformu. Gaidām ministriju redzējumu par noteiktu funkciju deleģējumu uz reģioniem, lai uzlabotu  sabiedrisko pakalpojumu kvalitāti.”

Tikšanās rezultātā apvienības “Rīgas Metropole” biedri un VARAM ministrs vienojās turpmāk šos un citus aktuālos jautājumus paplašināti risināt piesaistot attiecīgos ekspertus no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas.

Artūrs Toms Plešs (AP!) “Pierīgas pašvaldībās arvien pieaug pieprasījums pēc pakalpojumiem, kas saistīti gan ar iedzīvotāju skaita palielināšanos, gan arī ekonomikas attīstīšanu, līdz ar to, vērsu pašvaldību vadītāju uzmanību uz ministrijas piedāvātajām atbalsta programmām investīciju projektu attīstīšanai, tostarp jaunu bērnudārzu būvniecībai un paplašināšanai. Tāpat nozīmīga ir Rīgas tuvumā esošo pašvaldību savstarpēja sadarbība un sadarbība ar Rīgu, meklējot labākos risinājumus efektīvu pakalpojumu nodrošināšanai iedzīvotājiem arī pēc pašvaldību reformas. Tāpat vēlreiz uzsvēru Pierīgas atkritumu apsaimniekošanas reģiona pašvaldību  atbildību bioloģiski noārdāmo atkritumu šķirošanas sistēmas ieviešanā, kā to paredz normatīvie akti.“

“Lai efektīvi aizstāvētu Rīgas metropoles areāla intereses valsts līmenī un risinātu mūsu iedzīvotājiem svarīgas problēmas, nepieciešams aktīvs un regulārs dialogs ar visām atbildīgajām institūcijām. Šodienas tikšanās ar VARAM ministru Arturu Tomu Plešu iezīmēja konkrētu tēmu loku, kuru risināšana turpināsies gan politiskā, gan ekspertu līmenī. Vienotas izpratnes veidošana ļaus ātrāk virzīties gan stratēģiskos metropoles attīstības jautājumos, gan praktiskos, cilvēkiem ikdienā svarīgu problēmu risinājumos,” šodienas tikšanos komentē Rīgas vicemērs Edvards Smiltēns.