Aug 25

Metropoles pašvaldībās uzņemto bēgļu skaits

Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienības “Rīgas Metropoles” pašvaldībās ir reģistrēti vairāk nekā 19,7 tūkstošu Ukrainas bēgļu, kuru atbalstam pašvaldības ir izveidojušas savas unikālās palīdzības programmas.

Māris Sprindžuks, Rīgas Metropole līdzpriekšsēdētājs un Ādažu novada domes priekšsēdētājs: “Šis pus gads ir bijis vērienīgu un pat jāsaka līdz šim nepieredzētu izaicinājumu bagāts, jo karš nāca pēkšņi un neviens nebija gatavs bēgļu uzņemšanai. Tomēr šis bija pārbaudījums ikvienam – gan pašvaldībām ātri reaģēt tāda mēroga krīzei, gan iedzīvotājiem viņu solidaritātei. Kā pašvaldības esam spējušas ātri mobilizēties atbalstam, un turpināsim sniegt palīdzību savu iespēju robežās. Palīdzības forma katrā pašvaldībā ir atšķirīga, balstoties uz to situāciju.”

Edvards Smiltēns, Rīgas Metropole līdzpriekšsēdētājs un Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks: “Rīga un Pierīga ir parādījušas spēju izveidot atbalsta tīklojumu un izstrādāt savus atbalsta mehānismus Ukrainas bēgļiem, lai ļautu tiem patverties no kara šausmām. Lielu smagumu uz saviem pleciem iznesa Rīgas pašvaldība, tai skaitā, izveidojot modernu, vienas pieturas aģentūru jeb Rīgas atbalsta centru Ukrainas iedzīvotājiem. Kopā ar citām Rīgas Metropoles pašvaldībām esam cieši koordinējuši rīcību gan savā starpā, gan ar Ukrainas pašvaldību vadītājiem un valdības pārstāvjiem. Diemžēl ir skaidrs, ka karš vēl rītdien nebeigsies, tāpēc mums ir jābūt spējīgiem nodrošināt ilgtspējīgas atbalsta formas, piemēram, integrēt šos bēgļus gan darba tirgū, gan izglītības sistēmā, līdz viņiem ir droši atgriezties.”

Patlaban Rīgas Metropoles Pierīgas pašvaldībās pēc to rīcībā esošās informācijas izmitinātas vairāk nekā 3300 personas, savukārt Rīgā reģistrēti vairāk nekā 16 400 Ukrainas iedzīvotāju. Patiesais skaits tiek lēsts krietni lielāks.

Uz šodienu Rīgā vidēji uz katru 41 iedzīvotāju ir uzņemts 1 bēglis, savukārt pārējās Rīgas Metropoles pašvaldībās ir uzņemts 1 bēglis uz katriem 60 iedzīvotājiem. Rīgas Metropolē ir Rīgas, Ādažu, Ķekavas, Mārupes, Olaines, Ropažu, Salaspils, Saulkrastu un Siguldas pašvaldības.

Rīgas Metropoles pašvaldībās viens no lielākajiem izaicinājumiem, ar kuriem saskaras pašvaldības, ir bērnu iekārtošana pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās, ņemot vērā jau iepriekš lielo izglītojamo bērnu skaitu klasēs. Rīgā kopumā saņemti vairāk nekā 5000 pieteikumi izglītības iestādēm – 3052 pirmskolas izglītības iestādēs, 1978 iesniegumus skolās.

Tomēr neskatoties uz to, pašvaldības rod risinājumus un nodrošina izglītošanās iespējas novadā. Piemēram, Ķekavā auklīšu serviss tika pielāgots tā, lai arī Ukrainas civiliedzīvotāji, reģistrējoties aukļu dienestā, varētu nodrošināt aukles pakalpojumu ukraiņu bērniem, par to saņemot pašvaldības finansējumu 190,00 eiro apmērā par katru pieskatāmo bērnu mēnesī, tādejādi uzņēmīgākajiem nodrošinot darba iespējas novadā. Novada skolas ir pilnā mērā uzņēmušas visus mācīties gribētājus no Ukrainas, pielāgojušas mācību procesus, piesaistījušas asistentus. Tiek nodrošināti interešu izglītības, mākslas, mūzikas un sporta papildus nodarbības, ja skolēns to vēlas. Mārupes pašvaldībā bērniem tiek nodrošināti Dienas centru pakalpojumi, kā arī ar brīvprātīgo atbalstu notiek latviešu valodas mācības grupās. Līdzīga latviešu valodas apguve notiek arī citās pašvaldībās, piemēram, Olainē un Siguldā. Siguldas novadā 2021./2022.m.g. skolās strādāja 6 ukraiņu pedagogi un 2 pedagogu palīgi – pirmsskolās. Rīgā tiks atvērtas 9 pirmsskolas grupas ukraiņiem, un pašvaldība maksās līdzmaksājumu 400 bērniem pirmsskolas izglītības iestādēs.

Atsevišķās pašvaldībās darbojas arī darba biržas un tiek uzturēta vakanču datu bāze. Piemēram, Rīgas atbalsta centrā Ukrainas iedzīvotājiem kopumā aizvadītas 7 darba biržas, piesaistot 2300 apmeklētāju, 73 uzņēmumu un piedāvājot 1913 vakanču.

Visas pašvaldības sniedz primāro atbalstu, kā arī sociālo palīdzību un sociālo atbalstu, t.sk. krīzes pabalsts, mājokļa pabalsts, pabalsts medikamentu iegādei, GMI, pabalsts apģērba iegādei (skolēniem), pabalsts apģērba un mīkstā inventāra iegādei aizbildņiem, pabalsts aizbildnim bērna uzturam.

Vienlaikus pašvaldības nodrošina arī uztura iespējas – atkarībā no pašvaldības tās ir pārtikas pakas, dāvanu kartes vai naudas izmaksa. Rīgas pašvaldība kopš šī gada 24. marta aptuveni 1000  cilvēkiem dienā tiek nodrošinātas zupas porcijas pusdienās, kopumā izsniegtas 75 000 zupas porciju. Papildus tiek nodrošinātas brokastis un uzkodas, ko ziedojuši privāti ziedotāji. Savukārt Siguldā no marta Ukrainas civiliedzīvotājiem izsniegtas 3121 pašvaldības nodrošinātas pārtikas pakas.

Sadarbībā ar mobilo sakaru operatoriem, visas pašvaldības izsniegušas arī SIM kartes. Rīgas pašvaldība nodrošina bezmaksas braucienus sabiedriskajā transportā.

Tiek domāts arī par ukraiņu labsajūtu Latvijā. Tā, sadarbojoties ar novada jauniešiem, Olaines novadā Ukrainas civiliedzīvotājiem tiek piedāvātas ekskursijas pa pilsētu, lai tie ātrāk un labāk iejustos jaunajā vidē. Vienlaikus Olaines novadā ir atvēlētas telpas un radītas iespējas ukraiņiem satikties savā starpā, rīkot sarunu vakarus. Olainē arī tiek nodrošināts speciālista – klīniskā psihologa konsultācijas bērniem. Rīgā šādas psihologa konsultācijas tiek sniegtas ap 50 – 70 bērniem mēnesī. Siguldā šāds pakalpojums nodrošināts ģimenēm ar bērniem.

Ropažu pašvaldība ir izveidojusi pašvaldības pakalpojumu sniegšanas speciālistu atbalsta komandu, kurā darbojas sociālā dienesta, izglītības, veselības aprūpes un bāriņtiesas speciālisti, sniedzot izbraukuma pakalpojumus Ukrainas bēgļiem Ropažu novada pagastu un pilsētas teritoriālajās pārvaldēs un vietās, kur tas ir nepieciešams.

Pašvaldības par saviem līdzekļiem rīkojušas arī nometnes Ukrainas bērniem vasarā –  piemēram, Rīga, Ķekavas, Olaine, Sigulda un citviet.

Neizmērāma ir arī katras pašvaldības un to iedzīvotāju un uzņēmēju atbalsts ziedojumu formā. Aprīlī no Rīgas uz Ukrainu devās 11 SIA “Rīgas satiksme” autobusi, ko Rīgas dome lēma dāvināt Kijivai. Autobusus ar humānās palīdzības ziedojumiem piepildīja rīdzinieki – kopējais kravas apjoms pārsniedza 5000 kastes jeb 50 tonnas. Ādažos ar humāno kravu ir nogādātas 2 lielās smagās automašīnas un 4 autobusu kravas.

Salaspils novads reizi trijos mēnešos pašvaldība katrai personai izsniedz pārtikas paku un higiēnas piederumu paku; kad persona reģistrējas novadā, tā saņem vienreizēju pabalstu 272 eiro; 120 dienas pašvaldības dzīvojamās telpas ir par brīvu, komunālos maksājumus sedz pašvaldība, pēc šī laika notiek izvērtēšana, piešķirot personai trūcīgo, vai maznodrošināto statusu.

Leave a reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *