Aug 10

Rīgas Metropole piedalās EURE projekta noslēgumā par resursu efektivitātes uzlabošanu

2022.gada jūlija izskaņā noslēdzās Rīgas pilsētas pašvaldības sadarbībā ar 8 starptautiskajiem partneriem 3 gadu periodā īstenotais “Interreg Europe” starpreģionu sadarbības programmas projekts “Resursu efektīvas pilsētvides politikas veidošana (EURE)”.

Informācija par projektu pieejama oficiālajā EURE mājaslapā šeit. Projekta mērķis bija uzlabot resursu efektivitātes plānošanu Eiropas pilsētās un reģionos, kā arī veicināt starptautiskās pieredzes apmaiņu starp Eiropas teritorijām un Eiropas Savienības (ES) fondu programmu vadībā iesaistītajām iestādēm Kohēzijas politikas ieviešanas efektivitātes uzlabošanai. Kā projekta specifiskie mērķi tika izvirzīti tostarp mērķi veidot efektīvu sadarbību un pieredzes apmaiņu starp pilsētām, kas pēc būtības saskan ar Rīgas Metropoles izveides pamatmērķi – Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienības “Rīgas Metropole” galvenais mērķis ir veicināt Rīgas un Pierīgas pašvaldību savstarpējo sadarbību.

Ar projekta rezultātiem varēja iepazīties projekta ietvaros organizētajā noslēguma pasākumā un projektu ideju darbnīcā, kas notika šī gada 6.jūlijā. Pasākums pulcēja vietējos ekspertus, tostarp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM), Rīgas Plānošana reģiona, Rīgas Metropoles vadības, kā arī Rīgas Metropoles pašvaldību un Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvjus, lai atskatītos uz projekta gaitā īstenotajām aktivitātēm un projekta rezultātiem, kā arī piedalītos projektu ideju darbnīcā. Pasākuma laikā VARAM klātesošos iepazīstināja ar plānoto ES fondu un nacionālo programmu atbalstu viedo pašvaldību attīstībai. Projektu ideju darbnīcas rezultāti liecina par reģiona pašvaldību interesi turpināt projektā aizsākto sadarbību konkrētu projektu ideju attīstību aktivitātei “Viedās pašvaldības”.

Projekta laikā tika izstrādāti un publicēti vairāki saturiskie ziņojumi par projektā iesaistīto Eiropas teritoriju esošo un nākotnes attīstību, kā arī aktīvi norisinājās pieredzes apmaiņa un visu iesaistīto pušu kapacitātes celšana. Aizvadīto 3 gadu gaitā noritējuši 6 klātienes un 3 tiešsaistes starptautiskie semināri, labās prakses pieredzes apmaiņas pasākumi un vizītes, tostarp starptautisko partneru vizīte Rīgā norisinājās š.g. 1.-2.jūnijā. Gūtā starptautiskā labās prakses pieredze tika veiksmīgi izmantota arī, izstrādājot “Interreg Europe” EURE rīcības plānu atbalsta instrumentu pilnveidošanai, kura ieviešana notiks turpmākā gada laikā.

Plašāka informācija par projektu, kā arī izstrādātie ziņojumi pieejami šeit.

Leave a reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *