Nov 07

Uzsākta Rīgas plānošanas reģiona attīstības stratēģijas apspriede

Rīgas plānošanas reģions noslēdzis darbu pie Rīgas plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam izstrādes un nodevis to sabiedriskajai apspriedei.

Lai gan jau iepriekš bija spēkā esošs šis plānošanas dokuments 2014.-2030.gadam, Rīgas plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija tika aktualizēta, ņemot vērā pērn īstenoto administratīvi teritoriālo reformu un plānošanas reģiona robežu izmaiņas.

Vienlaicīgi reģions izstrādājis Rīgas plānošanas reģiona Attīstības programmu 2022.-2027.gadam, kas nosaka reģiona attīstības prioritātes, sasniedzamos mērķus un pasākumu kopumu Stratēģijā 2030 izvirzīto stratēģisko uzstādījumu īstenošanai.

Reģiona stratēģijā nozīmīgs fokuss likts uz reģiona teritoriālo aptvērumu kā Rīgas metropoles areālu, uzsverot galvaspilsētas funkcionālo reģionu kā vienotu veselumu, kas spēlēs būtisku lomu ilgtermiņa reģiona attīstībā. Tas ir nozīmīgs aspekts reģiona viengabalainā attīstībā un starptautiskās konkurētspējas veicināšanā, maksimāli attīstot tās potenciālu.

“Reģiona stratēģijas 2030 aktualizācijas procesā respektētas izmaiņas, ko nesusi administratīvi teritoriālā reforma, radot jaunu kompaktāku reģiona teritoriālo aptvērumu, koriģējot reģionā ietilpstošo pašvaldību sastāvu un veidojot lielākas vietēja mēroga teritorijas. Tajā tiek iezīmētas pašvaldību un valsts kopdarbības un Rīgas plānošanas reģiona kā kopdarbības organizatora galvenie darbības virzieni ilgtermiņā,” atzīst Rīgas plānošanas reģiona Telpiskās plānošanas nodaļas vadītājs Rūdolfs Cimdiņš.

Saskaņā ar valstī noteikto kārtību, plānošanas dokumenti nodoti publiskajai apspriešanai, kas notiks līdz šī gada 11.novembrim. Sabiedriskās apspriedes kā publiski pasākumi notiks šī gada 27.oktobrī pulksten 17.00 Rīgā, Āgenskalna tirgū, un šī gada 3.novembrī pulksten 17.00 Ķekavā, Jauno ideju centrā. Rakstiski ikviens var iesniegt priekšlikumus rakstot Rīgas plānošanas reģiona Telpiskās plānošanas nodaļas vadītājam Rūdolfam Cimdiņam uz e-pastu [email protected].

Plānošanas dokumenti ir pieejami ŠEIT.

 

Leave a reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *