Feb 19

Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienība “Rīgas Metropole” vienojas par regulāru turpmāko sadarbību ar SIA “Rīgas ūdens”

Piektdien, 19.februārī, Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienības “Rīgas Metropole” biedri, tiešsaistes sanāksmē tikās ar SIA “Rīgas ūdens” valdes priekšsēdētāju Dagniju Kalniņu, lai apspriestu aktualitātes, rastu atbildes ūdenssaimniecības problēmjautājumos un vienotos par regulāru turpmāku sadarbību, tādejādi, pakāpeniski uzlabojot ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamību un kvalitāti pašvaldību iedzīvotājiem.

Pirmās sanāksmes laikā SIA “Rīgas ūdens” prezentēja potenciālo ilgtermiņa attiecību sadarbības modeli, iezīmējot arī galvenos izaicinājumus. No Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienības “Rīgas Metropole” puses tika skarti vairāki problēmjautājumi:

  • Garkalnes novadam iespēja pieslēgties un nodot savus notekūdeņus SIA “Rīgas ūdens” jaunbūvējamos tīklos Berģos;
  • Mārupes novadam vienota risinājuma izstrāde ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai administratīvo teritoriju robežās (Ābolu, Upesgrīvas, Sīpeles ielās);
  • AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” jautājums par VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga”” attīstību un ar to saistīto nepieciešamo sadzīves kanalizācijas sistēmas pieņemšanas punkta piešķirtās jaudas palielinājumu līdz maksimālajai;
  • un citi būtiski problēmjautājumi Ķekavas, Babītes un pārējos novados.

SIA “Rīgas ūdens” valdes priekšsēdētāja Dagnija Kalniņa pauda bažas par pārvades un attīrīšanas ietaišu jaudām, kuras nākotnē varētu būt nepietiekamas.

Ādažu novada domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks: “Pierīgas pašvaldībās nākotnē varētu pieaugt dzeramā ūdens un notekūdeņu apjomi. Turpmākajās sanāksmēs mums būs izaicinājums izstrādāt taisnīgu ilgtermiņa tarifu modeli un investīciju plānu tām Pierīgas pašvaldībām, kurām ūdens un kanalizācijas sistēmas ir sasaistītas ar SIA “Rīgas ūdens”.

Rīgas vicemērs Edvards Smiltēns par turpmāko darbu: “Pacēlām vairākus komplicētus un sāpīgus ūdensaimniecības jautājumus ar sarežģītu vēsturi, kuriem meklēsim risinājumus jau tuvākajā laikā, Rīgas un Pierīgas iedzīvotāju interesēs.”

Sanāksmes dalībnieki vienojās par regulārām tikšanās reizēm un turpmāk plānots piesaistīt arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvi.

2021.gada janvārī Pierīgas pašvaldību apvienībai pievienojās Rīga un tā ieguva jaunu nosaukumu “Rīgas Metropole”. Organizācijas mērķis ir veicināt Rīgas un Pierīgas pašvaldību savstarpējo sadarbību, sekmējot ekonomisko un sociālo attīstību Rīgas metropoles teritorijā.

Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienībā “RĪGAS METROPOLE” ir apvienojušās 15 pašvaldības: Rīgas pilsētas, Ādažu, Babītes, Baldones, Carnikavas, Garkalnes, Ikšķiles, Inčukalna, Ķekavas, Mārupes, Olaines, Ropažu, Salaspils, Saulkrastu un Stopiņu novadu pašvaldības.

Apvienībā esošo pašvaldību teritorijās dzīvo vairāk kā 880 000 iedzīvotāju un tur ir koncentrēta lielākā daļa Latvijas ekonomikas.

Rīgas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa