Feb 26

Apspriež Rīgas un Olaines novada turpmāko sadarbību

26.februārī notika Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieka Edvarda Smiltēna un Olaines novada domes priekšsēdētāja Andra Berga tikšanās. Sarunas gaitā tika iezīmēts plašs sadarbības jautājumu loks. Diskusija uzrādīja daudz saskares punktu tādās tēmās ,kā bērnudārzu pieejamība, kopēja nostāja struktūrfondu politikas jautājumos, kopēja investīciju un tūristu piesaiste Rīgas metropoles areāla ietvaros.

Plašāk tika skatīta Rīgas un Olaines potenciāla kopīgā sadarbība dažādos satiksmes, mobilitātes un transporta infrastruktūras jautājumos. Abu pašvaldību pārstāvji vienojās turpināt detalizētākas sarunas par mobiltātes punktu izveidi, velo infrastruktūras savienojumiem, Rīgas Satiksmes autobusu maršrutu tālāko attīstību.

Edvards Smiltēns:

“Mēs gribam lai Rīgā nav sastrēgumu, lai tā top zaļāka, klusāka un tīrāka. Lai galvaspilsētas ielās būtu mazāk auto un tai pat laikā Pierīgas un tālāku novadu cilvēkiem būtu ērta, vienkārša un lēta nokļūšana centrā. To  iespējams panākt, veidojot mobiltātes punktus ārpus Rīgas, veidojot kopējus veloceliņu tīklus un plānojot intergrētus sabiedriskā transporta maršrutus. Te sadarbība ar Pierīgas pašvaldībām ir vitāli svarīga.”