Mai 30

Rīgas Metropole piedalās seminārā par pāreju uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni

Rīgas Metropole piedalījās seminārā par pāreju uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni. Pasākuma mērķis bija pārrunāt ES fondu 2014. – 2020.gada plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs” investīciju izvērtējuma rezultātus un analizēt turpmākās rīcības pārejai uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs, nākotnes prioritātēm un nepieciešamām izmaiņām administratīvo procesu īstenošanā.

Latvijas politikas plānošanas dokumentos energoefektivitātes paaugstināšana ir noteikta kā nacionāla prioritāte. Darbības programmas prioritārā virziena “Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs” ietvaros īstenojamie specifiskie atbalsta mērķi vai to pasākumi ir saskaņā ar Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2014. – 2020.gadam un Enerģētikas attīstības pamatnostādnēm 2016. – 2020.gadam, kā arī ar Elektromobilitātes attīstības plānu 2014. – 2016.gadam.

Investīciju izvērtējuma ietvaros vērtētās darbības programmas prioritātes:

  • veicināt energoefektivitāti un atjaunojamo energoresursu izmantošanu uzņēmumos;
  • atbalstīt energoefektivitāti, viedu energovadību un atjaunojamo energoresursu izmantošanu sabiedriskajā infrastruktūrā, tostarp sabiedriskajās ēkās un mājokļu sektorā;
  • veicināt no atjaunojamiem enerģijas avotiem iegūtas enerģijas ražošanu un sadali;
  • veicināt zemu oglekļa emisiju stratēģijas visu veidu teritorijām, jo īpaši pilsētām, tostarp ilgtspējīgu multimodālo mobilitāti pilsētās un ar ietekmes mazināšanu saistītus pielāgošanās pasākumus;
  • veicināt zemu oglekļa emisiju stratēģijas visu veidu teritorijām, jo īpaši pilsētām, tostarp ilgtspējīgu intermodālo mobilitāti pilsētās un ar ietekmes mazināšanu saistītus pielāgošanās pasākumus.

Izvērtējuma ziņojums pēc tā noslēgšanas jau drīzumā būs publiski pieejams ES fondu mājaslapā  un Pārresoru koordinācijas centra interneta vietnē.

Leave a reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *