Jan 26

Par otru metropoles līdzpriekšsēdētāju ievēlēts Edvards Ratnieks

Par Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienības “Rīgas Metropole” valdes locekli un līdzpriekšsēdētāju no Rīgas puses ievēlēts Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Edvards Ratnieks.

Pērn decembrī par Rīgas Metropoles līdzpriekšsēdētāju un valdes locekli no Pierīgas puses kļuva Ādažu novada domes priekšsēdētāja Karīna Miķelsone.

Edvards Ratnieks, Rīgas Metropoles līdzpriekšsēdētājs: “Rīgas attīstība ir cieši saistīta ar Pierīgu, tāpēc šāds vienotas sadarbības platformas modelis ir būtisks, lai pēc iespējas efektīvāk attīstītu metropoles reģionu gan vietējā, gan starptautiskā mērogā. Pateicoties Rīgas Metropoles iniciatīvām, tās problēmjautājumi tiek ņemti vērā arī valsts plānošanas un politikas dokumentu izstrādē, pielāgojiet metropoles situācijai. Rīga attīstās daudz plašākā teritorijā nekā tās robežas, ko ietekmē cilvēku ikdienas mobilitāte un migrācija, tranzīta un loģistikas jautājumi, ekonomiskā sadarbība un sociālo pakalpojumu izmantošana. Rīgas Metropoles koncepts ļauj plānot reģiona attīstību citā līmenī, kas ir svarīgi, ja vēlamies uzlabot konkurētspēju un maksimāli izmantot metropoles modeļa sniegtās iespējas iedzīvotāju interesēs.”

Karīna Miķelsone, Rīgas Metropoles līdzpriekšsēdētāja: “Jaunā Rīgas Metropoles vadība turpinās iesākto darbu metropoles reģiona stiprināšanā. Rīgas metropole kā galvaspilsētas reģions ir ekonomiski attīstītākais Latvijā. Mērķtiecīga un vienota Rīgas un Pierīgas sadarbība notiek tikai kopš apvienības “Rīgas Metropole” izveides, tādēļ šis iesāktais virziens ir jāturpina, būtisku uzmanību pievēršot pie kopējas attīstības veicināšanas. Tāpat svarīgi valsts politikas plānošanas līmenī mainīt attieksmi pret reģionu, ņemot vērā metropoles reģiona intereses un potenciālu, kas vienlaikus sekmē kopējo valsts attīstību, kā arī turpināt īstenot metropoles reģiona mērogā dažādus investīciju projektus, izmantojot Eiropas Atveseļošanās un noturības mehānismu vai Kohēzijas politikas fondus.”

Jauna vadība ievēlēta, ņemot vērā, ka iepriekšējais Rīgas Metropoles līdzpriekšsēdētājs Edvards Smiltēns kļuvis par LR Saeimas priekšsēdētāju, bet līdzpriekšsēdētājs Māris Sprindžuks – par vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru. Pateicoties līdzšinējo līdzpriekšsēdētāju iniciatīvai kopš Rīgas Metropoles pašvaldību sadarbības restarta  2021.gada sākumā tika būtiski stiprināta Rīgas un Pierīgas sadarbība, izveidojot vienotu platformu kopēju interešu pārstāvībai valsts mērogā un reģiona integritātei starptautiskas konkurētspējas veicināšanai, jo iepriekšējās Rīgas domes vadības desmitgades laikā Rīgas metropoles pašvaldību sadarbība piedzīvoja stagnāciju.

Saskaņā ar Rīgas Metropoles statūtiem, apvienības valdē ir četri locekļi un divi līdzpriekšsēdētāji ar vienlīdzīgu paritāti no Rīgas un Pierīgas pašvaldību puses.

Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienība “Rīgas Metropole” apvieno Rīgu un teritoriju ap to. Tās kodolu veido Rīga un astoņi Pierīgas novadi un to pilsētas – Ādažu, Ķekavas, Mārupes, Olaines, Ropažu, Salaspils, Saulkrastu un Siguldas.

Oficiālie valsts statistikas dati liecina, ka 2022.gadā Rīgā un Pierīgā dzīvoja 53% valsts iedzīvotāju, turklāt lielākā daļa valsts iekšzemes kopprodukta tiek saražota tieši Rīgas metropoles areālā. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam Rīgas metropole ir noteikta kā valsts nozīmes attīstības mērķteritorija un viena no nacionālas nozīmes interešu telpām, kas stiprina Rīgas kā globāli orientētas Baltijas jūras metropoles lomu, tādējādi veicinot visas valsts attīstību kopumā.

Leave a reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *