Apr 20

Rīgas Metropoles valde meklē investīciju piesaistes iespējas Rīgas metropoles areālā

“Rīgas Metropole” valde tikās ar Rīgas investīciju un tūrisma aģentūras un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras vadību, lai pārrunātu investīciju vides attīstības un investīciju veicināšanas iespējas Rīgas metropoles areālā. Sanāksmē tika pārrunātas kopīgas sadarbības platformas izveides iespējas investīciju piesaistei.

Ārvalstu tiešo investīciju piesaiste ir viens no instrumentiem, kā stiprināt Rīgas metropoles konkurētspēju  starptautiskā mērogā un investīciju vides starptautisko atpazīstamību, tuvinot Rīgas metropoli attīstīto Ziemeļeiropas metropoļu līmenim, caur to veicinot Rīgas metropoles ekonomisko izaugsmi, nodrošinot uzlabotu piekļuvi eksporta tirgiem, radot labāk apmaksātas darba iespējas mūsu iedzīvotājiem, sekmējot inovāciju, zināšanu un tehnoloģiju pārnesi uz Latviju, tostarp veicinot nodarbinātības iespējas un kompetentāka darbaspēka pieejamību ilgtermiņā, tādējādi paaugstinot Rīgas metropoles iedzīvotāju labklājības līmeni kopumā un radot labvēlīgu vidi izceļojušo Latvijas iedzīvotāju reemigrācijai.

Leave a reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *