Okt 07

Izstrādāts rīcības plāns Rīgas un Rīgas metropoles areāla sadarbības un ilgtspējīgas attīstības veicināšanai

Lai īstenotu Rīgas metropoles areāla pilsētvides sadarbības projektus,  izstrādāts rīcības plāns Eiropas Savienības fondu atbalsta instrumentu pilnveidošanai Rīgas un Rīgas metropoles areāla ilgtspējīgas attīstības veicināšanai un sadarbības modeļa priekšlikuma izveidei.

Tas ietver izvērtējumu par Eiropas Savienības (ES) fondu 2014.–2020. gada plānošanas periodā Rīgas pilsētas pašvaldībai pieejamajiem atbalsta instrumentiem ilgtspējīgas integrētas pilsētvides un vides pārvaldības veicināšanai, kā arī citu ES valstu pilsētvides projektu labās prakses piemēru analīzi. Tāpat identificēti projekti, kas var tikt realizēti ES fondu 2021.–2027. gada plānošanas periodā, izmantojot plānā piedāvāto sadarbības modeli pilsētvides sadarbības projektu īstenošanai.

“Izstrādātais rīcības plāns kalpos kā praktiska ceļa karte metropoles sadarbības projektu plānošanai un ieviešanai ES fondu 2021.2027. gada plānošanas periodam. Procesā tika organizētas diskusijas ar metropoles areālā ietilpstošo pašvaldību pārstāvjiem, aktualizējot sadarbības virzienus un sadarbības projektu idejas, formulējot redzējumu par vienotiem principiem, kā būtu ieteicams organizēt projektu priekšatlasi. Tāpat, izstrādājot rīcības plānu, sagatavotas rekomendācijas sadarbības projektu īstenošanai, kā arī sagatavots pilotprojekta pieteikums sadarbībai starp Rīgas pilsētas, Salaspils novada un Ropažu novada pašvaldībām, veicinot Granīta ielas teritorijas attīstību,” stāsta Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Projektu vadības pārvaldes vadītāja Oksana Dumpe.

Plāns izveidots projektā “Resursu efektīvas pilsētvides politikas veidošana”, kurā Rīgas valstspilsētas pašvaldība īsteno pieredzes apmaiņas aktivitātes kopā ar vairākiem Spānijas, Francijas, Itālijas, Beļģijas, Polijas, Čehijas, Kipras, Rumānijas reģioniem un pilsētām. Projektā no Latvijas iesaistījušās arī ES fondu vadošās un atbildīgās iestādes, kā arī pārstāvji no Rīgas plānošanas reģiona, Latvijas Pašvaldību savienības, kā arī Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienības “Rīgas Metropole”. Projekta ietvaros tiek stiprināta iesaistīto pušu mērķorientēta sadarbība Rīgas metropoles areālā, lai sekmētu efektīvāku pilsētvides resursu izmantošanu, tostarp palielinot atbalstu zaļās infrastruktūras risinājumu īstenošanai pilsētvidē.

Vairāk informācijas par  projektu pieejams Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta tīmekļa vietnē – https://www.rdpad.lv/portfolio/resursu-efektivas-pilsetvides-politikas-veidosana-eure/ .

Leave a reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *