Mar 16

Investīciju izdevums fDi Intelligence piešķīris augstu novērtējumu Rīgai un reģionam par investīcijām labvēlīgu vidi

Laikraksta “Financial Times” izdevuma “fDi Intelligence” ziņojumā “Nākotnes Eiropas pilsētas un reģioni 2023”, kurā apskatītas perspektīvākās investīciju vietas Eiropā, Rīgas reģions ieguvusi augsto 4. vietu kategorijā “Mazie nākotnes reģioni 2023 – cilvēkkapitāls un dzīvesveids”.

Galvaspilsēta Rīga reitingā ieņem 10. vietu kopvērtējumā starp vidēja lieluma Eiropas pilsētām. Bet Eiropas vidēja lieluma pilsētu grupā “Cilvēkkapitāla un dzīvesveids” kategorijā – augsto 4.vietu.

Lai izveidotu fDi nākotnes 2023. gada Eiropas pilsētu un reģionu reitingu, Financial Times fDi Intelligence apkopoja datus par 549  pilsētām un reģioniem piecās kategorijās: ekonomiskais potenciāls, cilvēkkapitāls un dzīvesveids, izmaksu efektivitāte, savienojamība un uzņēmējdarbībai draudzīgums.

Šajā pētījumā Rīgas reģions atbilst mazo reģionu grupai, kurā tiek iekļautas teritorijas ar iedzīvotāju skaitu līdz 1,5 miljoniem iedzīvotājiem. Kategorijā “Cilvēkkapitāls un dzīvesveids” reģioni tiek vērtēti pēc tādiem kritērijiem kā darbaspēka īpatsvars (% no kopējā iedzīvotāju vecuma, kas vecāki par 15 gadiem), izglītība, studentu un augstskolu skaits un prestižs, absolventu prasmju kopums, iedzīvotāju dzīves ilgums, sociālā progresa un tautas attīstības indekss, ārstu īpatsvars, darbaspēka pieejamība u.c.

Ziņojumā tika apskatītas Eiropas valstu pilsētas un reģioni, izvērtējot dažādus kritērijus, saistībā ar ārvalstu tiešo investīciju piesaistes spējām un vidi. fDi Intelligence ir ārvalstu tiešo investīciju apskata izdevums, kas sniedz aktuālu pārskatu par globālo investīciju aktivitāti.

Rīgas reģions jeb Rīgas metropole koncentrē valsts politikas, ekonomikas un kultūras attīstības virzošo lomu. Rīgas plānošanas reģiona kopējā platība ir 3335,13 km2, aizņemot vien 5% no valsts teritorijas. Reģionā dzīvo puse Latvijas iedzīvotāju – 914,5 tūkstošu cilvēku. Rīgas reģionā, galvenokārt pamatojoties uz galvaspilsētas ietekmi, tiek radītas vairāk kā 2/3 no vērtību apjoma Latvijas ekonomikā – 2021.gadā reģionā faktiskajās cenās tas bija 20,17 miljardi eiro no 30,6 miljardiem eiro kopējā Latvijas IKP.

Leave a reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *