Mai 19

Darba seminārā Rīgas Metropoles pašvaldību izglītības un pilsētplānošanas eksperti apspriež rīcībpolitiku pirmsskolas izglītības nodrošināšanai Rīgas metropoles areālā

Šodien Rīgas Metropoles pašvaldību izglītības un pilsētplānošanas eksperti tiekas darba seminārā, lai uzsāktu darbu pie kopīgas rīcībpolitikas izstrādes pirmsskolas izglītības nodrošināšanai Rīgas metropoles areālā.

Rīgas Metropole jau informēja, ka š.g. 10.maijā Rīgas Metropoles pašvaldību politiskā vadība  tikās uz kopīgu diskusiju, lai pārrunātu pirmsskolas izglītības pakalpojuma plānošanu Rīgas Metropolē un sadarbības mehānisma izveidi šīs ilggadēji nerisinātās problēmsituācijas risināšanai, kuras laikā Rīgas Metropoles pašvaldību vadītāji tika iepazīstināti ar pētījuma rezultātiem par pirmsskolu darbības plānošanu Rīgas un Pierīgas teritorijās, kas tapis pēc Rīgas valstspilsētas pašvaldības pasūtījuma, pētījumam nepieciešamo datu apmaiņā sadarbojoties ar Rīgas Metropoles pašvaldībām. Pētījums atspoguļo esošo situāciju un iezīmē nākotnes tendences vidējā termiņā un ilgtermiņā, pētījuma dati ļaus pieņemt datos balstītus lēmumus un plānot rīcības visā Rīgas metropolē.

Pētījumā ir secināts, ka aktīvā sadarbībā, kopīgā lēmumu pieņemšanā un vienotās rīcībās iespējams nodrošināt kvalitatīvu un vienlīdz pieejamu pirmsskolas pakalpojumu visā metropoles areāla reģionā.

Šī bija pirmā  Rīgas Metropoles pašvaldību augstā vadības līmeņa vienošanās par kopīgas un efektīvas sadarbības veidošanu Rīgas Metropoles pašvaldību starpā pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanas jomā, kuras gaitā tika panākta konceptuāla politiskā vienošanās Rīgas Metropoles pašvaldībām kopīgi risināt identificētās problēmas bērnudārzu pieejamības jomā.

 

Leave a reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *