Apr 14

Rīgas Metropoles pašvaldību vadītāji atklātā vēstulē lūdz premjeru steidzamības kārtā risināt radušos krīzes situāciju izglītības iestāžu ēdināšanas jomā

Atklātā vēstule

Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienības “Rīgas Metropole” pašvaldību vadītāji  ar atklātu vēstuli šodien vērsušies pie ministru prezidenta ar aicinājumu iesaistīties problēmjautājuma par ēdināšanas pakalpojumu finansēšanas modeli un apmēru risināšanā. Pašvaldību vadītāji aicina Ministru kabinetu steidzamības kārtā pārskatīt un palielināt ēdināšanas cenu par vienu izglītojamo jau ar 2022./2023.mācību gadu.

Rīgas Metropoles pašvaldības ceļ trauksmi par krīzes situāciju izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanā un uzver, ja nekavējoties valstiskā līmenī netiks veikti atbilstoši pasākumi valsts mērķdotācijas apmēra palielināšanai, pieaugošās inflācijas dēļ ir apdraudēta ēdināšanas pakalpojuma sniegšana pašvaldību izglītības iestādēs.

“Rīgas metropoles pašvaldības šo gadu uzsākušas ar “apcirptiem budžetiem”, ko izraisīja niecīgais pieaugums pašvaldību budžetos 2022. gadā un valsts līdzdalības samazinājums pašvaldību finanšu izlīdzināšanā, tādēļ pašvaldībām nav rezervju no kā segt vienlaicīgu energoresursu sadārdzinājumu skolu apsildīšanai un sadārdzinājumu bērnu brīvpusdienu nodrošināšanai,” norāda Māris Sprindžuks, Rīgas Metropole līdzpriekšsēdētājs un Ādažu novada domes priekšsēdētājs.

“Šobrīd izmaksu sadārdzinājums ir pārlikts uz pašvaldību pleciem, bet to iespējas segt šo izmaksu pieaugumu ir ierobežotas. Jau šobrīd Ukrainas bēgļu un energoresursu ietekmē pašvaldību iespējas ir praktiski izsmeltas, kaut arī ir tikai noslēdzies gada pirmais ceturksnis. Tāpēc vienlaikus aicinām rast iespēju valsts atbalsta sniegšanai gāzes un elektrības resursu ārkārtēja sadārdzinājuma segšanai tām pašvaldību obligāto pakalpojumu sniegšanas iestādēm, kurās nav iespēju izmantot alternatīvu enerģijas resursu,” atzīst  Edvards Smiltēns, Rīgas Metropole līdzpriekšsēdētājs un Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks.

Atklāto vēstuli parakstījuši Rīgas Metropoles līdzpriekšsēdētājs Edvards Smiltēns, Rīgas Metropoles līdzpriekšsēdētājs un Ādažu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks, Rīgas valstspilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājs Mārtiņš Staķis, Salaspils novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars, Ķekavas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Juris Žilko, Mārupes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Ence, Saulkrastu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Normunds Līcis, Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics, Olaines novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andris Bergs, Ropažu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Ainārs Vaičulens.

Jau iepriekš Izglītības iestāžu ēdinātāju asociācija vairākkārt ir vērsusi uzmanību par steidzamu nepieciešamību pārskatīt valsts mērķdotācijas apmēru, kas nav grozīts no 2014.gada.

Arī Veselības ministrija kopš 2018. gada ir vairākkārt sniegusi valdībā informatīvo ziņojumu “Par valsts piešķirto dotāciju pašvaldībām to vispārējās izglītības iestāžu izglītojamo ēdināšanai, kuras īsteno pamatizglītības programmas, lai bērniem izglītības iestādēs nodrošinātu kvalitatīvu un uzturvielām bagātu ēdienu”[1], akcentējot, ka Izglītības un zinātnes ministrijai jāizvērtē finansējuma atbilstība aktuālajām ēdināšanas izmaksām, vienlaikus turpinot darbu pie pakāpeniskas valsts mērķdotācijas palielināšanas izglītojamo ēdināšanai nākotnē, tomēr risinājuma turpmāka virzība nav notikusi. Pēc Rīgas Metropoles rīcībā esošās informācijas informatīvais ziņojums 2021. gada 27. jūnijā ir iesniegts Valsts kancelejā, tomēr joprojām Ministru kabineta sēdes dienas kārtībā tas nav ticis iekļauts.

Lai nodrošinātu kvalitatīvas un uzturvielām bagātas brīvpusdienas vispārējās izglītības iestāžu un pirmsskolu izglītojamajiem, ir nepieciešams veikt grozījumus Ministru kabineta 2019. gada 10. decembra noteikumos Nr. 614 “Kārtība, kādā aprēķina, piešķir un izlieto valsts budžetā paredzētos līdzekļus izglītojamo ēdināšanai”, paredzot, ka jau no 2022./2023.mācību gada valsts budžeta līdzekļu apmērs vienam izglītojamam valsts un pašvaldību izglītības iestādēs ir palielināms atbilstoši esošajai situācijai. Kā arī iestrādāt tiesiskajā regulējumā uz nākotni vērstu un inflācijas statistiku balstītu indeksācijas mehānismu.

[1] https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/855d7b8b-03ee-4195-9658-8df6a944b631

Leave a reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *