Apr 12

Rīgas Metropoles pašvaldības aicina Izglītības un zinātnes ministriju pārskatīt kritērijus izstrādātajam pedagogu atalgojuma modelim

Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienība “Rīgas Metropole” vērsusies Izglītības un zinātnes ministrijā ar aicinājumu pārskatīt kritērijus izstrādātajam pedagogu darba samaksas aprēķināšanas modelim, novēršot nevienlīdzību finansējuma piešķiršanā Latvijas pedagogiem. Rīgas Metropole tostarp vērš uzmanību, ka iecerētās reformas rezultātā samazināsies pedagogu atalgojums vairākās Pierīgas pašvaldībās, tādējādi veicinot pedagogu migrāciju uz labāk apmaksātām izglītības iestādēm citās pašvaldībās.

Rīgas Metropole viennozīmīgi iestājas par to, ka diference pedagogu atalgojuma nevienlīdzībā ir jāsamazina, tomēr norāda, ka tas būtu veicams iespējami īsākā laika periodā. Rīgas un Pierīgas kontekstā ir būtiski virzīties uz vienādiem reģionālajiem koeficientiem pedagogu atalgojuma aprēķināšanā, nepasliktinot finanšu situāciju nevienai no Latvijas pašvaldībām un meklējot papildu līdzekļus valsts budžetā, lai novērstu ilgstošo nevienlīdzību un nepieļautu pedagogu migrāciju no vienas pašvaldības uz citu.

“Nesakārtojot šo pedagogu darba samaksas aprēķināšanas modeli, tas var nākotnē negatīvi ietekmēt pedagogus Rīgā un Pierīgā un veicināt situāciju, ka tie izvēlēsies strādāt citā skolā vai bērnudārzā ar augstāku samaksu, kas, savukārt, apgrūtinās nokomplektēt pedagogus kādā Pierīgas vai tieši Rīgas izglītības iestādē. Ikvienai reformai, kas tiek veikta, ir jānodrošina situācijas uzlabošanos vai tās sakārtošanu, nevis jāpasliktina apstākļi. Tāpēc mēs esam iesnieguši savu redzējumu atbildīgajai ministrijai, kas ietver sevī piedāvājumu nodrošināt taisnīgāku finansējuma piešķiršanu, kas neradītu apstākļus pedagogu aizplūšanai no Rīgas metropoles,” norāda Rīgas Metropoles līdzpriekšsēdētājs, Ādažu novada domes priekšsēdētājs Māris Sprindžuks.

“Lai sasniegtu vienlīdzības slieksni, Rīgai 2022./2023. mācību gadā mērķdotācijas pieaugumam pedagogu atalgojumam ir jābūt vismaz 2,5%. Patreizējais ministrijas izstrādāto noteikumu projekta koncepts paredz, ka nevienlīdzība finansējuma piešķiršanā starp pašvaldībām joprojām saglabājas, pie kam, ieviešot jauno pedagogu darba samaksas finansējuma aprēķināšanas kārtību, tiktu pasliktināta esošā situācija Pierīgas pašvaldībās, kurām ar 2023./2024. mācību gadu ir plānots samazināt esošo finansējumu pašvaldību pedagogu atalgojumam līdz pat 10%, mainot reģionālo koeficientu no 1,17 uz 1,07. Šis koeficients nevar tikt samazināts, jo tad reformai nav jēgas,” norāda Rīgas Metropoles līdzpriekšsēdētājs, Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Edvards Smiltēns.

Rīgai daudzu gadu garumā atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem tika piemērots tāds atalgojuma modelis, kura rezultātā  kopš 2015.gada Rīgas skolas pedagogu darba samaksas izdevumu segšanai saņem par 6% mazāku finansējumu nekā citas valstspilsētas un par 15% mazāk kā Pierīgas pašvaldības. Vienlaikus Rīgas Metropole uzsver, ka nav pieļaujama situācija, ka ieviešot jauno pedagogu darba samaksas finansējuma aprēķināšanas modeli, tiek pasliktināta esošā situācija Pierīgas pašvaldībām, kurām ar 2023./2024. mācību gadu salīdzinot ar 2022./2023. mācību gadu ir plānots samazināt finansējumu pašvaldību pedagogu atalgojumam par  līdz 10%. Pēc ministrijas izstrādātā projekta stāšanās spēkā šāds ikgadējs atalgojuma pieaugums, sākot no 2023.gada 1.septembra – Pierīgas pašvaldībām nebūs iespējams straujās koeficientu maiņas dēl. Bažas raisa arīdzan tas, ka jaunais modelis paredz atalgojuma samazināšanos ne vien Pierīgas pašvaldību skolu, bet arī bērnudārzu pedagogiem.

Pierīgas pašvaldībām vairs nav nekādu optimizācijas iespēju, lai nepieļautu pedagogu atalgojuma samazināšanos, jo pedagogi izdeg – vidējā pedagogu noslodze ir sasniegusi maksimālo slieksni, savukārt vidējais skolēnu skaits klasēs ir liels – virs 26 skolēniem. Arī Rīgas pašvaldība ir veikusi virkni pasākumus skolu tīkla sakārtošanā, proti pēdējo piecu  gadu laikā ir likvidētas  11 skolas, reorganizētas 4 un skolas tipa pakāpes maiņa notikusi vēl 25 skolās, līdz ar to Rīgas Metropole nevar piekrist Izglītības un zinātnes ministrijas apgalvojumam par spēkā esošo regulējuma vājo ietekmi uz skolu tīkla sakārtošanu.

Rīgas Metropole aicina ministriju kompleksi risināt izglītības nozares problēmas, kas saistītas ne vien ar pedagogu atalgojuma izlīdzināšanu, bet arī ar adekvātu pedagogu darba slodzes sabalansētību – attiecīgi rosinot jautājumu par finansējuma aprēķināšanu pedagogu atalgojumam sasaistīt ar pedagogu darba slodzes samērīgumu, bet ne ar mehānisku koeficientu maiņu.

Konteksts: Izglītības un zinātnes ministrija ir izstrādājusi  Ministru kabineta noteikumu projektu “Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”, kas paredz ieviest jaunu pieeju pedagogu atalgojuma modelim.

Leave a reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *