Aug 19

Rīgas Metropoles energo taupības atbalsta pasākumi

Rīgas Metropoles pašvaldību iecerētie energoresursu taupības aktivitāšu plāni 2022./2023.gada rudens-ziemas sezonai:

 • Pašvaldību iestāžu iekštelpu apkures temperatūras un karstā ūdens padeves temperatūras saprātīga pazemināšana, jo īpaši to pazeminot naktīs, brīvdienās un svētku dienās, kad telpās netiek nodrošinātas pamatfunkcijas. Izvērtējot katru ēku individuāli.
 • Ēkās, kuras ir aprīkotas ar mehāniskās ventilācijas sistēmām, iespēju robežās telpu vēdināšana ar dabisko ventilāciju, sekojot līdzi CO2 rādījumu kvalitātei (nepārsniedzot CO2 rādījumus 1000 ppm), mehānisko ventilāciju lietojot pēc nepieciešamības.
 • Apgaismojuma kustības sensoru uzstādīšana palīgtelpās.
 • Dienas gaismu lampu nomaiņa pret LED lampām, LED gaismas paneļiem vai nātrija lampu nomaiņa pret LED lampām ar programmējamu gaismas darba laiku (ar rūpnīcas iestatītiem dimēšanas režīmiem).
 • Publisko ēku apgaismojuma, ielu, parku apgaismojuma un citu objektu izgaismošanas laika un izgaismošanas intensitātes saprātīga samazināšana.
 • Ielu apgaismojuma modernizācija, daļēja ielu apgaismojuma armatūras nomaiņa uz energoefektīvākiem gaismekļiem.
 • Siltumenerģijas ražošanas projektu realizācija pārejai no fosilā kurināmā uz atjaunojamiem energoresursiem.
 • Centrālo siltumapgādes tīklu paplašināšana, nodrošinot iespēju pieslēgties plašākam siltumenerģijas patērētāju lokam.
 • Auditu veikšana uzstādītajos siltummezglos to darba režīmā (diena, nakts, brīvdienas, skolās arī brīvlaika nedēļās).
 • Lai sagatavotu iestāžu termo karti un labāk apzinātu siltuma noplūdes, ikdienas datu izpēte par ogļskābās gāzes (CO2), telpas temperatūru un relatīvo gaisa mitrums, pieņemot attiecīgus lēmumus par telpu temperatūru un iespējamu vajadzību pēc ventilācijas sistēmas optimizācijas.
 • Ēkās, kuras ir aprīkotas ar kondicionēšanas sistēmām, nodrošināt, ka sistēmas laikā, kad telpās tiek nodrošinātas pamatfunkcijas, ieslēdzas, kad iekštelpu temperatūra sasniedz 25 grādus.
 • Pārbaudes veikšana un vajadzības gadījumā logu un durvju hermētiskuma veikšana vai atjaunošana.
 • Pašvaldību iestāžu darbinieku paradumu maiņas akcentēšana (piemēram, izejot no telpas izslēgt apgaismojumu, beidzot darbu izslēgt datoru), tostarp rīkojot izglītojošus seminārus pašvaldību iestāžu darbiniekiem par energoresursu taupības pasākumiem.
 • Ikdienas energoresursu (siltuma, karstā ūdens, elektrības) izlietojuma kontroles  u.c. pasākumu veikšana.

Leave a reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *