Jan 13

Ar pētījuma prezentēšanu par pārvaldības izaicinājumiem atklās Rīgas metropoles gadu

Trešdien,  19.janvārī, plkst. 10.00 interesenti tiks iepazīstināti ar starptautiska ESPON pētījuma “METRO – Kohēzijas politikas loma un nākotnes perspektīvas metropoles areālu un pilsētu plānošanā” rezultātiem par Kohēzijas politikas ietekmi uz Rīgas metropoles izaugsmi, plānošanu un konkurētspēju.

 

 

 

 

PIETEIKTIES

“Rīgas metropoles areāls ir viena no astoņām Eiropas valstu metropoļu teritorijām, kura tika iekļauta ESPON pētījuma apskatā. Tā rezultāti ļauj paraudzīties uz metropoles attīstību no citas perspektīvas un nākotnē daudz ambiciozāk pieteikt sevi starptautiskā mērogā. Mēs jau šobrīd varam teikt, ka Rīgas metropole ir Latvijas tautsaimniecības dzinējspēks. Nākotnē, veidojot ciešāku sadarbību starp Rīgu un Pierīgu un vienotu izaugsmes platformu nacionāla mēroga plānošanas dokumentos, esmu pārliecināts, ka Rīgas metropole nostiprinātos kā viens no vadošajiem centriem Baltijas jūras reģionā,” norāda Edvards Smiltēns, Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks, Rīgas plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieks, Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienības “Rīgas Metropole” līdzpriekšsēdētājs.

“Šis ir pirmais šāda starptautiska līmeņa pētījums, kurā starp vairākām Eiropas nozīmīgām metropolēm iekļauts arī Rīgas metropoles areāls. Mūsu pētniekiem tā bija iespēja izpētīt un sagatavot rekomendācijas par institucionālo sadarbību nacionālā un reģionālā ietvarā, kas ir svarīgs priekšnosacījums ES Kohēzijas politikas kontekstā un plānošanā. Uzlabota pārvaldība un daudzlīmeņu sadarbība ir svarīgs priekšnosacījums Rīgas metropoles stiprināšanā un potenciāla attīstīšanā,” norāda Zaiga Krišjāne, Latvijas Universitātes profesore, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes dekāne.

Pasākuma pirmā daļa veltīta pētījuma rezultātiem, ar kuriem iepazīstinās gan vietējie, gan ārvalstu eksperti – Piera Petruzzi, EPSON EGTC,  vecākā projektu eksperte, Giancarlo Cotella, ESPON METRO vadošais pētnieks, Turīnas Politehniskās Universitātes asociētais profesors, un Zaiga Krišjāne, Latvijas Universitātes profesore, Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes dekāne.

Savukārt diskusijas daļā piedalīsies Artūrs Toms Plešs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs ministrs, Edvards Smiltēns, Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks, Rīgas plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieks, Rīgas metropoles līdzpriekšsēdētājs, Māris Sprindžuks, Ādažu novada domes priekšsēdētājs, Rīgas plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs, Rīgas metropoles līdzpriekšsēdētājs, Ilze Indriksone, Ekonomikas ministrijas parlamentārā sekretāre, un Ints Dālderis, finanšu ministra padomnieks budžeta jautājumos.

Rīgas metropole ir jauns Rīgas un Pierīgas sadarbības identitātes koncepts. Tāpēc, lai veicinātu sabiedrības izpratni par Rīgas metropoli kā vienotu teritoriju un platformu un tās lomu iedzīvotāju ikdienā, šis gads tiks veltīts Rīgas metropoles koncepta un tā identitātes stiprināšanai. Jau šobrīd pēc iedzīvotāju skaita Rīgas metropoles areāls ir lielākais Baltijā un viens no četriem lielākajiem areāliem Baltijas jūras reģionā.

Starptautiskais pētījums izstrādāts ESPON pētījumu programmā, vērtējot ES Kohēzijas politikas nozīmi un turpmākās perspektīvas metropoļu areālu un pilsētu stratēģiskajā attīstībā un plānošanā. Pētījuma ietvaros tika veikta dažādu Eiropas metropoļu gadījumu analīze, tajā skaitā Rīgas metropoles areāla, Barselonas metropoles teritorijas, Gdaņskas – Gdiņas – Sopotas metropoles teritorijas, Lionas metropoles un citu, kā ar veikta teritoriju salīdzinošā analīze sagatavojot rekomendācijas dažādiem pārvaldības līmeņiem. Rīgas metropoles areāla gadījumā identificēta nepieciešamība turpināt risināt pārvaldības jautājumus, īpašu uzsvaru liekot uz daudzlīmeņu sadarbības attīstību.

Rīgas metropoles areāls apvieno Rīgas pilsētu un teritoriju ap to. Tās kodolu veido Rīga un Jūrmala un septiņi novadi: Ādažu, Ķekavas, Mārupes, Olaines, Ropažu, Salaspils un Siguldas. Pie funkcionālās teritorijas pieder arī Saulkrastu novads. Metropoles centrālā daļā dzīvo ap miljonu iedzīvotāji, kopējā platība – 3359 kv.km, un tā veido ap 70% Latvijas IKP.

ESPON jeb Eiropas teritoriālās attīstības un kohēzijas novērošanas tīkls tika izveidots 2002. gadā, un tas ir nozīmīgs veidojums teritoriālās attīstības un telpiskās plānošanas jomā Eiropas kontekstā. Tā galvenais mērķis ir veikt teritoriālās attīstības analīzi un scenāriju izstrādi, kā arī atklāt reģionu teritoriālo kapitālu un potenciālu visas Eiropas konkurētspējas stiprināšanai.

Pētījuma vadošais partneris  ir Turīnas pilsētas metropole (Itālija), bet partneri: Barselonas metropoles teritorija (Spānija), Lisabonas metropoles teritorija (Portugāle), Brno pilsētas pašvaldība (Čehija), Gdaņskas-Gdiņas-Sopotas metropoles teritorija (Polija), Florences pilsētas pašvaldība (Itālija), Lionas metropole (Francija), Briseles galvaspilsētas reģions (Beļģija) un Rīgas valstspilsētas pašvaldība.

Pasākumu rīko Rīgas valstspilsētas pašvaldība sadarbībā ar Latvijas Universitāti, Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienību “Rīgas Metropole”, Rīgas plānošanas reģiona administrāciju. Tas notiks tiešsaistes Zoom platformā no pulksten 10:00 līdz 12.30. Aicinām savu dalību reģistrēt.

Leave a reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *