Rīgas domes vicemērs, Rīgas Metropole līdzpriekšsēdētājs

Edvards Smiltēns

Ādažu novada domes priekšsēdētājs, Rīgas Metropole līdzpriekšsēdētājs

Māris Sprindžuks

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs

Juris Žilko

Mārupes novada domes priekšsēdētājs

Andrejs Ence

Olaines novada domes priekšsēdētājs

Andris Bergs

Ropažu novada domes priekšsēdētāja

Vita Paulāne

Salaspils novada domes priekšsēdētājs, Rīgas Metropole valdes loceklis

Raimonds Čudars

Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs

Normunds Līcis

Siguldas novada domes priekšsēdētājs

Uģis Mitrevics

Rīgas domes vicemērs, Rīgas Metropole līdzpriekšsēdētājs

Edvards Smiltēns

“Ja vēlamies mēroties ar citām Baltijas un Ziemeļvalstu metropolēm, mums jāspēj domāt plašāk par vienas pašvaldības robežām, domāt un rīkoties reģionāli!”

Ādažu novada domes priekšsēdētājs, Rīgas Metropole līdzpriekšsēdētājs

Māris Sprindžuks

“Teju visas Pierīgas pašvaldības ir apvienojušās kopējam darbam. Vēl pārdomās ir Jūrmala. Kopā varam vairāk!”

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs

Juris Žilko

“Mēs, katrs Pierīgas novads, esam ar savu individuālo, īpašo vērtību un unikalitāti.

Apvienosim mūsu spēkus, pieredzi un zināšanas, kļūsim daudz spēcīgāki, zinošāki un varenāki, lai mērķtiecīgi virzītu mūs visus kopā un katru novadu atsevišķi pretim izaugsmei un attīstībai!”

Mārupes novada domes priekšsēdētājs

Andrejs Ence

“Esmu pārliecināts, ka, apvienojot spēkus, mums izdosies uzlabot pašvaldības pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, kā arī īstenot dažādus kopīgus attīstības projektus. Iedzīvotāju skaita straujais pieaugums Pierīgas pašvaldībās ir aktualizējis jautājumu par sadarbību dažādās jomās, un kopā mēs varam vairāk.”

Olaines novada domes priekšsēdētājs

Andris Bergs

“Mēs esam viena valsts un tikai sadarbojoties un strādājot kopā mēs varam pieņemt tālredzīgus, ilgtermiņā efektīvus lēmumus.”

Ropažu novada domes priekšsēdētāja

Vita Paulāne

“Mēs esam tik stipri, cik stipra ir mūsu griba un spējas komunikācijā un kopējo interešu pārstāvniecībā vienoto mērķu sasniegšanai, kas veicinās dzīves kvalitātes izaugsmi un uzņēmējdarbības attīstību Rīgas Metropolē. Sadarbība – tas ir mūsu apvienības “atslēgas vārds”.”

Salaspils novada domes priekšsēdētājs, Rīgas Metropole valdes loceklis

Raimonds Čudars

“Mūsu novada vērtība ir ikviens tā iedzīvotājs neatkarīgi no vecuma un tautības. Gadu no gada Salaspils novads kļūst arvien mūsdienīgs, sakoptāks, ģimenēm un uzņēmējiem draudzīgāks – pievilcīgs aktīviem cilvēkiem Rīgas pievārtē.

Jo stiprāka būs katra atsevišķā pašvaldība, jo spēcīgāki būsim visi kopā. Lai mūsu kopīgā darba pamatā ir sociāli atbildīga politika ar ticību Latvijas valsts pamatvērtībām!”

Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs

Normunds Līcis

Praesent pulvinar augue urna. Vestibulum ullamcorper felis sed neque eleifend faucibus. Raesent pulvinar augue urna. Vestibulum ullamcorper

Siguldas novada domes priekšsēdētājs

Uģis Mitrevics

“Mums katram ir savs veiksmes stāsts, bet, liekot spēkus kopā, mēs varam īstenot jaudīgus un plašai sabiedrībai svarīgus projektus, piemēram, mobilitātes uzlabošana, sadarbības paplašināšana.
Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienībā “Rīgas Metropole” ir
apvienojušās tās pašvaldības, kuras virzās pretī labām pārmaiņām!”