Rīgas Metropoles līdzpriekšsēdētāja, Ādažu novada domes priekšsēdētāja

Karīna Miķelsone

Rīgas Metropoles līdzpriekšsēdētājs, Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks, Rīgas plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs

Edvards Ratnieks

Salaspils novada domes priekšsēdētājs, Rīgas Metropole valdes loceklis

Raivis Anspaks

Olaines novada domes priekšsēdētājs

Andris Bergs

Mārupes novada domes priekšsēdētājs

Andrejs Ence

Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs

Normunds Līcis

Ropažu novada domes priekšsēdētāja

Vita Paulāne

Siguldas novada domes priekšsēdētājs

Linards Kumskis

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs, Rīgas plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieks

Juris Žilko

Rīgas Metropoles līdzpriekšsēdētāja, Ādažu novada domes priekšsēdētāja

Karīna Miķelsone

Rīgas Metropole ir lielākā Baltijā pēc iedzīvotāju skaita. Svarīgi, ka esam vadošā arī ekonomiskās izaugsmes un dzīves kvalitātes jomā.

Rīgas Metropoles līdzpriekšsēdētājs, Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks, Rīgas plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētājs

Edvards Ratnieks

Rīgas Metropoles starptautiskā konkurētspēja ir jāstiprina, jo tādā veidā tiek veicināta Latvijas izaugsme.

Salaspils novada domes priekšsēdētājs, Rīgas Metropole valdes loceklis

Raivis Anspaks

“Mūsu novada vērtība ir ikviens tā iedzīvotājs neatkarīgi no vecuma un tautības. Gadu no gada Salaspils novads kļūst arvien mūsdienīgs, sakoptāks, ģimenēm un uzņēmējiem draudzīgāks – pievilcīgs aktīviem cilvēkiem Rīgas pievārtē.

Jo stiprāka būs katra atsevišķā pašvaldība, jo spēcīgāki būsim visi kopā. Lai mūsu kopīgā darba pamatā ir sociāli atbildīga politika ar ticību Latvijas valsts pamatvērtībām!”

Olaines novada domes priekšsēdētājs

Andris Bergs

“Mēs esam viena valsts un tikai sadarbojoties un strādājot kopā mēs varam pieņemt tālredzīgus, ilgtermiņā efektīvus lēmumus.”

Mārupes novada domes priekšsēdētājs

Andrejs Ence

“Esmu pārliecināts, ka, apvienojot spēkus, mums izdosies uzlabot pašvaldības pakalpojumu pieejamību un kvalitāti, kā arī īstenot dažādus kopīgus attīstības projektus. Iedzīvotāju skaita straujais pieaugums Pierīgas pašvaldībās ir aktualizējis jautājumu par sadarbību dažādās jomās, un kopā mēs varam vairāk.”

Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs

Normunds Līcis

Rīgas Metropoles šarms un reizē arī spēks ir tās dažādība – jūras piekraste, neskartā daba, vienlaikus urbanizētā galvaspilsēta un attīstītā Pierīga. Tā veido visas Latvijas mugurkaulu un kalpo par Baltijas vizītkarti.

Ropažu novada domes priekšsēdētāja

Vita Paulāne

“Mēs esam tik stipri, cik stipra ir mūsu griba un spējas komunikācijā un kopējo interešu pārstāvniecībā vienoto mērķu sasniegšanai, kas veicinās dzīves kvalitātes izaugsmi un uzņēmējdarbības attīstību Rīgas Metropolē. Sadarbība – tas ir mūsu apvienības “atslēgas vārds”.”

Siguldas novada domes priekšsēdētājs

Linards Kumskis

“Mums katram ir savs veiksmes stāsts, bet, liekot spēkus kopā, mēs varam īstenot jaudīgus un plašai sabiedrībai svarīgus projektus, piemēram, mobilitātes uzlabošana, sadarbības paplašināšana.
Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienībā “Rīgas Metropole” ir apvienojušās tās pašvaldības, kuras virzās pretī labām pārmaiņām!”

Ķekavas novada domes priekšsēdētājs, Rīgas plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieks

Juris Žilko

“Mēs, katrs Pierīgas novads, esam ar savu individuālo, īpašo vērtību un unikalitāti.

Apvienosim mūsu spēkus, pieredzi un zināšanas, kļūsim daudz spēcīgāki, zinošāki un varenāki, lai mērķtiecīgi virzītu mūs visus kopā un katru novadu atsevišķi pretim izaugsmei un attīstībai!”