Feb 23

Par Rīgas Metropoles izpilddirektori kļuvusi Anita Līce

Par Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienības “Rīgas Metropole” izpilddirektori kļuvusi Anita Līce, kas līdz šim ir guvusi plašu pieredzi kā juriste publiskā un privātā sektorā, kā arī deviņus gadus vadījusi attīstības projektus Saulkrastu novada domē.

Pērn gada beigās par Rīgas Metropoles līdzpriekšsēdētāju no Pierīgas puses kļuva Ādažu novada domes priekšsēdētāja Karīna Miķelsone, bet šogad par otru Rīgas Metropoles līdzpriekšsēdētāju iecelts Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Edvards Ratnieks, kas vienlaikus ir arī Rīgas plānošanas reģiona Attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieks.

Līdz ar šīm izmaiņām vadības komandā Rīgas Metropole turpinās stiprināt apvienības lomu vienotas metropoles politikas veidošanā Latvijas mērogā. Jaunā izpilddirektore kā vienu no savām darba prioritātēm min Rīgas Metropoles pašvaldību viedokļa un interešu aizstāvību valsts politikas veidošanas līmenī un dažādu normatīvo aktu izstrādē, kas tiešā vai netiešā veidā ietekmē reģiona attīstību.

“Rīgas metropoli noteikti varu uzskatīt par “ikdienas pilsētu sistēmu”, kurā notiek lielākā un intensīvākā daļa ikdienas pārvietošanās kā nodarbinātības, tā pakalpojumu un uzņēmējdarbības jomā. Šajā reģionā pašvaldības pastāv savstarpējā sasaistē visdažādākajās jomās – pieejamība,  darba tirgus, mājokļu tirgus, izglītība, sociālā joma, transports utt. Vienas pašvaldības rīcība var atstāt iespaidu uz pārējām pašvaldībām. Tikai sadarbība un interešu pārstāvība var veicināt izaugsmi, lai panāktu, ka Rīgas metropole spēj starptautiskajā metropoļu konkurencē ierindoties labāko un perspektīvāko vidū. Tāpēc ir svarīgi, lai tās intereses tiktu iekļautas arī valsts mēroga politikas dokumentu izstrādē,” norāda Rīgas Metropoles izpilddirektore Anita Līce.

Anitai Līcei ir augstākā juridiskā izglītība, kā arī izpilddirektore šobrīd papildina savas zināšanas Rīgas Tehniskās universitātes maģistra studijās Pilsētu un reģionu inženierekonomikā.

Rīgas un Pierīgas pašvaldību apvienība “Rīgas Metropole” apvieno Rīgu un teritoriju ap to. Tās kodolu veido Rīga un astoņi Pierīgas novadi un to pilsētas – Ādažu, Ķekavas, Mārupes, Olaines, Ropažu, Salaspils, Saulkrastu un Siguldas.

Oficiālie valsts statistikas dati liecina, ka 2022.gadā Rīgā un Pierīgā dzīvoja 53% valsts iedzīvotāju, turklāt lielākā daļa valsts iekšzemes kopprodukta tiek saražota tieši Rīgas metropoles areālā. Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam Rīgas metropole ir noteikta kā valsts nozīmes attīstības mērķteritorija un viena no nacionālas nozīmes interešu telpām, kas stiprina Rīgas kā globāli orientētas Baltijas jūras metropoles lomu, tādējādi veicinot visas valsts attīstību kopumā.

Leave a reply

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *