Ikšķiles novads

10090
Iedzīvotāji
130
Platība km²
Ikšķele

Administratīvais centrs: Ikšķile

Apdzīvotās vietas: Tīnūži, Turkalne, Ceplīši, Dobelnieki, Kalnāji, Elkšņi

Interneta vietne: www.ikskile.lv

Ikšķiles novads ir kļuvis par prestižu vietu dzīvei netālu no galvaspilsētas Rīgas, novadā dzīvo stipra kopiena, kas savu labklājību vairo, aktīvi nodarbojoties ar videi draudzīgu ražošanu un lauksaimniecību, tādejādi nodrošinot esošajām un nākamajām paaudzēm augstu vides kvalitāti, kas ļauj izmantot aktīvās atpūtas un tūrisma iespējas.

Pašvaldība rūpējas par saviem iedzīvotājiem, nodrošinot nepieciešamo pakalpojumu pieejamību dažādās dzīves situācijās, kā arī uzturot un pilnveidojot esošo infrastruktūru un rūpīgi izvērtējot to attīstību, maksimāli noturot sociālo, ekonomisko un vides procesu līdzsvaru.
KŠĶILES pilsēta atrodas Daugavas upes labajā krastā, 25 km no Rīgas, 7 km attālumā no Ogres.

No transportģeogrāfiskā viedokļa Ikšķiles pilsēta atrodas starp galvaspilsētu Rīgu un Ogri. Pilsētu šķērso divas svarīgas transporta maģistrāles: Rīgas- Daugavpils šoseja, Rīgas- Maskavas dzelzceļa līnija.

Pagasta centrs ir Tīnūži, kas atrodas 6 km attālumā no Ikšķiles un 7 km attālumā no Ogres. Tīnūžu pagasts robežojas ar Ogres novadu, Ropažu novadu un Salaspils novadu, aptver Ikšķiles pilsētu un dienvidu daļā piekļaujas Daugavai. Daugava šķir Ikšķiles novadu no Ķekavas un Ķeguma novada.

Ikšķiles D daļa izvietota Daugavas senlejā, kas uz Z pāriet straujā pacēlumā- Daugavas senkrastā.

Novada reljefā dominē lēzeni viļņots līdzenums ar zemiem un vidējiem pauguriem. Tīnūžu apkaimē sākas Ogres Kangaru osu grēda, savukārt novada rietumu daļa ir viena no zemākajām rajonā.