Baldones novads

5387
Iedzīvotāji
179
Platība km²
Baldone

Administratīvais centrs: Baldone

Apdzīvotās vietas: Avoti, Mercendarbe, Mežvidi, Pulkarne, Riekstukalns, Rozītes, Sarma, Stūri, Vārpas, Kažoki

Interneta vietne: www.baldone.lv

Baldones novads atrodas Latvijas centrālajā daļā Viduslatvijas zemienes Upmales paugurlīdzenumā, Rīgas rajona dienvidu malā.
Dienvidos pašvaldība robežojas ar Bauskas rajona Iecavas novadu un Vecumnieku pagastu, rietumos – ar Rīgas rajona Olaines pagastu; Rīgas virzienā atrodas Rīgas rajona Ķekavas pagasts; ziemeļos – Rīgas rajona Daugmales pagasts un rietumos – Ogres rajona Ķeguma novads.

Novada platība ir 179,1km², no tiem 9,5km² aizņem Baldones pilsēta.
Baldone ir izteikti latviska Pierīgas pašvaldība. Latvieši – 81,4% no visiem iedzīvotājiem, krievi – 12,5%, baltkrievi – 3,5%, poļi – 1,9%.

Administratīvais centrs – Baldones pilsēta, atrodas – 33 km no Rīgas pa Skaistkalnes ceļu, no Jelgavas – 60 km, no Iecavas – 21 km, no Ķekavas – 16 km, no Ķeguma – 25 km, no Skaistkalnes – 48 km, no Daugmales – 13 km. Tā ir lielākā apdzīvotā vieta pašvaldībā, atrodas teritorijas centrā un saplūst ar Avotu ciemu. Pārējās apdzīvotās vietas – Mercendarbes un Vārpu ciemi ir nelieli. Daugavas un Ķeguma virzienā pārsvarā ir vienlaidus meža masīvi.

Meža teritorijas Baldonē aizņem 48% (11 107,1 ha) lauksaimniecībā izmantojamās zemes – 47% (8430 ha).

Baldoni ieskauj morēnu pauguri (ko baldonieši sauc par kalniem), un to skaits ir ap 80. Augstākie no tiem: Riekstukalns – 85m vjl., Morisona kalns – 82m vjl., Bēču kalns – 64m vjl., Ezītes kalns – 60m vjl., Vilšķērstu – 60m vjl., Vanagkalns – 46m vjl., Lapteinas kalns – 45m vjl.

Cauri Baldones novadam tek Ķekavas un Misas upes, bet pie Mercendarbes sākas Bērze (Bērzene).Novads ir bagāts ar daudzām sīkām upītēm – Milupīte, Kausupe, Sūnupīte, Režupīte, Laurupīte, Plasa, Zites strauts, Melnais strauts u.c.

Meža ainavā gleznaini iekļaujas Lilijas ezers un Lejas ezers pie Riekstukalna un Kausezeri netālu no Baldones – Tomes ceļa. Visi Baldones ezeri ir meža ezeri, dūņaini un dziļi.

Lielākā dabas bagātība ir sērūdeni saturoši pazemes ūdeņi, kas virszemē izplūst arī avotu veidā, un Pladu purva ārstnieciskās dūņas. Lauku teritorija ir bagāta purviem – Dūņu purvs, Zāļu purvs, Mežmaļu-Bajāru purvs. Ceplīšu purvā ir 7m biezs sapropeļa kūdras slānis.

Īpaši aizsargājamās dabas vērtības – 13 dižkoki un 4 dendroloģiskie stādījumi – Paula Galenieka dendroloģiskie stādījumi Baldones “Rozītēs”, Baldones Baltās pils parks, Baldones sanatorijas parks, Mercendarbes liepu aleja.

Baldonei raksturīgi „karsta procesi”, jo ģeoloģiski novads atrodas Viduslatvijas līdzenumā, augšdevona Salaspils un Daugavas svītu horizontā, kurš sastāv no ģipsi saturošiem dolomītiem, dolomītmerģeļiem ar māla starpkārtām un ģipšakmeņiem. Pazemes ūdeņi, cirkulējot pa šiem iežiem, šķīdina un izskalo ģipsi un veido dažādas formas un lieluma pazemes tukšumus. Pazemē izveidojušos dobumu apjoms pamazām pieaug, un ar laiku tie izraisa zemes virsējo slāņu iebrukumu, tātad izveidojas „karsta kritene”. Senākais zemes iegruvums – Liliju ezera gultne, nesenāki – 1985.gadā pretī Baltajai pilij.

Valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi: durvju komplekts Mercendarbes muižas pilī, Caunu pilskalns – pie Druvām un bijušajām Caunām, Ziedoņu viduslaiku kapsēta (Kapeņu kalniņš, Mēra kapi) – pie Dzelzāmura, Misas labajā krastā, Ķipāļu viduslaiku kapsēta – pie Ķipāļiem, Urlu senkapi (Zaimju kapi) – pie Urlām, sēravots sanatorijas teritorijā, Baldones luterāņu baznīca.

Pašvaldībā praktiski nav bezdarba (zem 3%). Vietējās darba vietas nodrošina 96 uzņēmumi un iestādes. Lielākais darba vietu skaits ir publiskajā sektorā – Baldones pilsētas domē, vidusskolā, specializētajā bērnu sociālās aprūpes centrā “Baldone”, citos uzņēmumos un iestādēs. Privātajā sektorā vietējā mērogā lielākie darba devēji ir SIA “Dinda”, SIA “CMD”. Ir vairāki mazumtirdzniecības veikali.

Novads atrodas nomaļus no lielajām transporta maģistrālēm (valsts galvenais autoceļš A7 šķērso teritoriju pie pašas robežas). No Daugavas (Rīgas HES) Baldoni šķir Daugmales pagasts. Uz Baldonei var nokļūt braucot pa autoceļiem A7 (E67) Rīga – Bauska – Lietuvas robeža (Grenctāle); P89 Ķekava-Skaistkalne; P 91 Mežvidi-Baldone.
Pašvaldības ielu un ceļu tīkls ar kopējo garumu 135 km.

Daļā Baldones pilsētas un Avotu ciema teritorijā ir centralizēta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma. Elektroapgādes jomā – Baldoni šķērso elektrolīnijas ar jaudu līdz 20 kV. Teritorijā ir pieejama dabas gāze (maģistrālais gāzes vads).
Ir labs nodrošinājums ar fiksētā un mobilā tīkla sakariem, arī interneta sakari.

Baldone ir neliela kūrortpilsēta Rīgas rajonā, un tās lielākā bagātība ir daba, dziednieciskais sēravots un purva dūņas. Baldones apmeklējumu visvairāk varētu ieteikt ceļotājiem, kuri ir noguruši no steigas, skaļuma, ikdienas un vēlas atpūsties mierīgā gaisotnē, brīvā dabā, rīkojot piknikus vai pārgājienus, spēlējot spēles un vienkārši izbaudot dabas skaistumu, klusumu un mieru.